Thứ Năm tuần 24 Thường niên

Suy niệm Gio-an 19:25-27

Lễ Đức Mẹ sầu bi

 

Đây là mẹ của anh.  (Gio-an 19:27)

 

          Đã có một truyền thống rất đặc biệt trong Giáo Hội là mang ảnh Đức Mẹ sầu bi.  Thực ra có nhiều người đã mang ảnh này từ nhiều năm và chẳng khi nào muốn xa rời ảnh đó.  Khi gặp khó khăn, họ nhìn vào ảnh Đức Mẹ sầu bi.  Lập tức họ biết rằng Mẹ sẽ hiểu, giúp đỡ họ và ban bình an cho họ.  Họ hết thảy đều chứng nhận rằng không bao giờ là vô ích nếu chạy đến xin Mẹ che chở, cầu khẩn Mẹ giúp đỡ hoặc xin Mẹ cầu bầu cho.

          Vậy những người này biết được điều gì?  Đó là các môn đệ Chúa Ki-tô không được miễn trừ khỏi đau khổ và họ luôn có thể đến xin Mẹ Ma-ri-a giúp đỡ.  Những đau khổ là hậu quả do cuộc sống tự nhiên hay là do bản chất tội tổ tông thì chúng cũng đều làm cho chúng ta phải đau đớn.  Những mối tương quan bị sứt mẻ, những lời hứa không được thực hiện, những khó khăn tài chánh, và biết bao điều khác nữa, đều có thể khiến chúng ta buồn, bị phản bội hoặc nhức nhối.  Nhưng Mẹ Ma-ri-a cho chúng ta thấy thực chất vấn đề không phải là chúng ta đau khổ thường xuyên như thế nào hoặc ở mức độ nào.  Nhưng vấn đề là chúng ta đáp lại như thế nào mỗi khi đau khổ đến.  Đây là điều Đức Mẹ sầu bi có thể giúp chúng ta.

          Mỗi khi bạn phải đau khổ, Mẹ Ma-ri-a có thể giúp bạn.  Bạn hãy để Mẹ dạy bạn đối phó như thế nào với những tình huống thử thách, đau đớn, nghĩa là phải suy nghĩ những điều gì, phải cầu nguyện cho việc gì và phải kiên trì như thế nào như một môn đệ của Chúa Giê-su.  Bạn hãy để Mẹ dạy bạn đừng khi nào hành động trước khi Chúa hành động hoặc cố giải quyết mọi sự một mình.  Hãy để cho trái tim thanh tĩnh và phó thác của Mẹ thúc giục bạn tín thác vào sự quan phòng của Chúa và vào khả năng hành động của Người trong cuộc sống bạn.

          Đức Giáo Hoàng Biển-đức XVI đã nói:  “Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Đấng đã tin vào Lời Chúa, không mất niềm tin nơi Thiên Chúa khi Mẹ thấy Con bị chối bỏ, sỉ nhục và đóng đinh thập giá.  Trái lại Mẹ đứng bên cạnh Chúa Giê-su, đau khổ và cầu nguyện cho đến cùng.  Rồi Mẹ đã thấy bình minh chói lọi của sự Phục Sinh.  Chúng ta hãy học nơi Mẹ mà làm một chứng nhân đức tin bằng đời sống khiêm nhường phục vụ, sẵn sàng trả giá đắt để trung thành với Tin Mừng tình yêu và chân lý, tin chắc rằng không có gì chúng ta đã làm mà phải mất đi được đâu”.

 

          “Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ sầu bi, xin giúp chúng con biết can đảm và trung thành với Chúa Giê-su.  Xin Mẹ dạy chúng con bằng chứng từ của Mẹ để chúng con thành kẻ toàn thắng.  Xin giúp chúng con tin rằng Cha chúng con có thể biến sầu khổ thành niềm vui”.