Thứ Tư tuần 24 Thường niên

Suy niệm Phi-líp-phê 2:6-11

 

Lễ Suy tôn Thánh Giá

 

Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết.  (Phi-líp-phê 2:8)

 

          Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta suy niệm về vẻ đẹp của Thánh giá.  Có thể không thích hợp khi coi dụng cụ hành hình và xử tử này như một điều gì hấp dẫn, nhưng đó lại thường là đường lối hoạt động của Chúa.  Người thích tạo nên những nghịch cảnh thánh thiện để đảo ngược cách suy nghĩ của chúng ta.

          Vậy đâu là vẻ đẹp của Thánh giá?  Vẻ đẹp ấy ở ngay trong sự khiêm nhường mà thập giá biểu tượng.  Thập giá ấy đứng trên đồi Gôn-gô-tha, chỉ là hai khúc khỗ đơn giản mộc mạc.  Chẳng có gì là vinh quang hay huy hoàng cả.  Không gắn đá quý, vàng bạc, cũng không có hào quang lấp lánh của trời cao.  Vậy mà Chúa Giê-su lại chọn khí cụ khủng khiếp này làm ngai tòa của Người.

          Đấng đã từng ngồi trên ngai tòa vàng ròng trên thiên quốc đã tự nguyện để chịu đóng bằng những đinh sắt lạnh lẽo vào cây gỗ dính đầy máu đào và mồ hôi.  Chúa Con hằng hữu, Đấng mà các thiên sứ chầu chực chung quanh và cất lời ca chúc tụng thờ lạy giờ đây đã chọn nghe tiếng dân chúng la lối:  “Đóng đinh hắn vào thập giá!” và “Chúng tôi không có vua nào khác ngoài vua Xê-da” (Gio-an 19:6,15).  Ngôi Lời vĩnh cửu, Đấng đã phán để làm cho vũ trụ được hiện hữu, không thốt ra một lời phán quyết uy nghiêm nào từ ngai tòa ấy.  Mà chỉ có ít lời Người đã quyết nói lên, những lời an ủi và xót thương, làm cho sự sống của Người ngắn ngủi thêm.

          Anh chị em, đây chính là sự khải hoàn của Thánh giá!  Từng lúc, Chúa Giê-su đã tước hết quyền lực của tội lỗi, không phải bằng chiến đấu hung bạo, nhưng bằng sự tuân phục khiêm nhường.  Tội lỗi cứ tưởng rằng Người sẽ nguyền rủa những kẻ hành hình Người thì Người lại chúc phúc cho họ.  Tội lỗi thúc giục Người bước xuống khỏi thập giá và chứng tỏ thần tính của Người thì Người vẫn ở lại đó như một con người yếu đuối y như mọi người khác.  Vì đã không để cho kiêu căng, giận dữ và trả thù thống trị mình, nên Chúa Giê-su đã làm cho tội lỗi mất hết sức mạnh.  Không còn lại gì để dung dưỡng tội lỗi nữa.  Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Chúa Giê-su vẫn còn treo trên thập giá, cao thượng và chiến thắng trong lặng lẽ.

          Hôm nay, bạn hãy dành thời giờ để quỳ gối trước tượng Chúa chịu nạn.  Bạn hãy đăm đăm nhìn vào những vết thương của Chúa Giê-su và hãy nhìn thấy tại những nơi ấy chiến thắng của đức khiêm nhường.  Đây là con người đã ban cho bạn sự sống đời đời bằng cách hy sinh chính mạng sống mình.  Bạn hãy vui mừng trong chiến thắng của Người, vì đó cũng là chiến thắng của bạn nữa!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã bỏ ngai tòa trên trời và nhận lấy ngai tòa dưới đất là chính thập giá của Chúa!  Con cám ơn Chúa đã tiêu hủy sự chết một lần vĩnh viễn!”