Chúa Nhật tuần 25 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 20:1-16

 

Những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.  (Mát-thêu 20:16)

 

          Những lời này có thể mang nhiều ý nghĩa.  Thí dụ chúng ta coi  “hàng đầu và hàng chót” là những người quan trọng trong thế giới này và những người bên lề xã hội.  Còn trên trời, những kẻ thấp hèn, tức là những kẻ “yếu trong thế giới” sẽ được ban cho chỗ cao nhất (1 Cô-rin-tô 1:27).

          Nhưng chúng ta cũng có thể áp dụng những lời này cho người Do-thái và người Dân ngoại.  Dân Do-thái là những người trước tiên được nghe Tin Mừng, nhưng nhiều người không chấp nhận Tin Mừng.  Trái lại, nhiều người Dân ngoại đã đón nhận sứ điệp của Chúa Giê-su và trở thành môn đệ Người.  Cho nên mặc dù người Dân ngoại là những người thuộc “hàng chót” đón nhận Tin Mừng, nhưng nhiều người lại thuộc “hàng đầu” vào thiên đàng.

          Dụ ngôn những người thợ làm vườn nho cho chúng ta một cái nhìn khác về nghịch lý này, một cái nhìn cũng hấp dẫn như hai ý nghĩa trước.

          Để giúp chúng ta hiểu ý nghĩa sau cùng này, chúng ta hãy nhớ lại mấy dòng cuối cùng của chương trước trong sách Tin Mừng Mát-thêu.  Ở đó, Chúa Giê-su hứa:  “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp” (Mát-thêu 19:29).  Vậy thật rõ ràng phần thưởng trên trời được đặt trên căn bản theo mức độ chúng ta phụng sự Chúa như thế nào.

          Nhưng như thế trong dụ ngôn hôm nay, chúng ta hiểu được ý nghĩa không phải là thời gian bạn đã làm việc trong “vườn nho của Chúa” bao lâu.  Mọi người đều được phần thưởng như nhau.

          Điểm Chúa Giê-su muốn nói ở đây là phần thưởng không dựa trên tính cách thâm niên, nhưng là ân sủng.  Những kẻ thuộc hàng chót vào thiên đàng sẽ nhận được cùng một ân sủng như những người đã đến trước nhất.

          Liên kết hai đoạn Tin Mừng lại với nhau, chúng ta thấy thực là một đặc ân khi đến trước và làm việc cho Chúa, nhưng chúng ta cũng đừng nghĩ rằng những kẻ đến sớm phải là những người đặc biệt hoặc được Chúa yêu thương nhiều hơn đâu.  Mọi người đều quý giá trước mặt Chúa và Người vui sướng ban cho hết thảy chúng ta được chia sẻ đầy đủ vào vương quốc và vinh quang của Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng con”.