Thứ Ba tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 8:19-21

 

Có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia.  (Lu-ca 8:20)

 

          Bạn nghĩ phản ứng của dân chúng đối với Chúa Giê-su như thế nào?  Một số người đã vượt ngàn dặm để được thấy Người và họ đã khát khao được nghe từng lời Người nói.  Rồi họ đã nghe là mẹ Người và thân nhân của Người đang đợi Người ngoài kia.  Họ nghĩ chắc chắn Người sẽ bỏ lại đám dân chúng để ra thăm những người ấy.  Nhưng Chúa Giê-su đã làm một điều bất ngờ.  Người nhìn vào đám dân chúng và nói:  “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lu-ca 8:21).  Liệu dân chúng có hiểu điều Người muốn nói không?

          Hầu như nhiều người đã không hiểu Chúa ngay được.  Nhưng họ phải biết là Người không nói chơi đâu!  Người không chỉ cố gắng thân thiện với họ.  Nhưng Người cố gắng dạy họ một ý niệm rất cách mạng để hiểu biết Thiên Chúa.  Họ đều biết rằng Thiên Chúa nhân lành và Người sẽ đứng bên cạnh họ nếu họ tuân theo giới răn của Người.  Nhưng ý tưởng Thiên Chúa có thể gần gũi họ như một người anh em, chị em hoặc người mẹ, thì quả là điều mới mẻ.  Điều này thậm chí còn có thể khiến họ sợ hãi một chút nữa!

          Thực ra mối tương quan Chúa Giê-su muốn có với chúng ta còn gần gũi hơn là bất cứ ai trong đám dân chúng kia tưởng tượng ra được.  Họ được đặc ân gặp gỡ Người bằng xương bằng thịt trong ít giờ đồng hồ.  Nhưng vì Người đã chết, sống lại và sai Thánh Thần đến với chúng ta nên chúng ta có thể có Chúa Giê-su ở với chúng ta mọi lúc!  Điều Người đã hứa với các môn đệ thì Người cũng hứa với chúng ta:  “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy.  Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy.  Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Gio-an 14:23).

          Với lời hứa như thế, chúng ta có mọi lý do để được phấn khởi.  Quả là một ân huệ tuyệt vời, là có thể tham dự vào sự sống của Thiên Chúa!  Vậy tại sao bạn không làm mới lại sự cam kết bước theo Chúa Giê-su hôm nay với tất cả tấm lòng, linh hồn, trí khôn và sức mạnh?  Nếu có gì đứng chắn đường liên hệ với Người, Người sẽ chỉ cho bạn thấy và sẽ ban cho bạn sức mạnh để vượt thắng nó!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết Chúa nhiều hơn trước kia.  Xin đừng để cho chướng ngại nào chắn lối giữa con và thánh ý Chúa về cuộc đời con.  Lạy Chúa, xin hãy làm cho những ước muốn của con thành những ước muốn của Chúa!”