Thứ Bảy tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:43-45    

 

Hãy lắng tai nghe cho kỹ.  (Lu-ca 9:44)

 

          Bạn đang quan sát sáu người, ba người mặc áo trắng và ba người mặc áo đen, đang chuyền nhau trái banh rổ.  Người ta bảo bạn hãy đếm số lần banh được chuyền đi do những người mặc áo trắng.  Đang khi bạn đếm như vậy, bạn không nhìn thấy một con dã nhân to lớn và lông lá lẻn vào, đấm bình bịch trên ngực rồi bỏ đi.

          Không thể nào không nhìn thấy như vậy được!  Vậy mà điều ấy đã xảy ra.  Một nửa khán giả không nhận thấy kẻ đã lẻn vào, đó là theo kết quả cho biết do hai nhà tâm lý học Christopher Chabris và Daniel Simons là những người đã làm thử nghiệm.  Họ đưa ra hai kết luận:  “Chúng ta đã đánh mất rất nhiều điều đang xảy ra chung quanh mình” và “Chúng ta vẫn không nghĩ là mình đã đánh mất nhiều đến thế”.

          Các môn đệ Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay cũng có vấn đề “chỉ để ý đến điều mình muốn”:  Họ đã đánh mất sứ điệp của thập giá và không biết rằng một dụng cụ dùng để xử tử lại có thể đem đến sự sống.  Họ thực sự đã nghe Chúa Giê-su báo trước cuộc Thương khó và cái chết của Người, rồi Người còn bảo mọi kẻ theo Người phải vác lấy thập giá của họ nữa.  Ba người trong số họ đã chứng kiến Chúa Giê-su thảo luận với ông Mô-sê và ngôn sứ Ê-li-a về cái chết của Người.  Và giờ đây sứ điệp xuất hiện như một bảng hiệu sáng tỏ:  “Hãy chú ý nghe cho kỹ những điều Thầy sắp nói với anh em đây.  Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”.  Nhưng các môn đệ vẫn không muốn hiểu.  Sau đó chẳng lâu họ còn tranh giành đẳng cấp với nhau nữa (Lu-ca 9:22-23, 30-31, 44, 46).

          Chúng ta có khác gì họ không?  Trong cuộc sống, phải chăng chúng ta không thể nhớ lại những tình huống đã xảy ra để mãi mãi thấy rõ những gì Chúa Giê-su đã tỏ ra cho chúng ta, nhất là khi tình huống không đúng như chúng ta mong đợi?  “Hãy lắng tai nghe cho kỹ!” phải là những lời cảnh tỉnh chúng ta nữa.

          Vậy hôm nay, bạn hãy nghĩ về những gì bạn có thể làm để chú ý lắng nghe Chúa và sự dạy dỗ của Người.  Có lẽ bạn thử nghĩ xem có cách nào chống lại hội chứng “bất tỉnh thiêng liêng” để trở nên thực sự hiện diện với Chúa hơn mỗi khi bạn cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và tham dự Thánh lễ.  Bạn thử quyết định “lắng tai nghe cho kỹ” bằng cách học hỏi nhiều hơn về gương các thánh, lịch sử Giáo Hội và những giáo lý đức tin.  Tại sao bạn không đọc những sách tu đức cổ điển, như cuốn Confessions (Tự thú) của thánh Augustinô, cuốn Autobiography of a Soul (Truyện một tâm hồn) của thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, hoặc cuốn Introduction to the Devout Life (Dẫn nhập đời sống đạo đức) của thánh Francis de Sales?  Bạn cũng có thể đọc cuốn Giáo lý Hội Thánh Công giáo, phần cuối cùng nói về cầu nguyện rất tuyệt vời.

          Sử dụng tất cả những trợ giúp này, chúng ta hãy để Chúa giúp chúng ta nhận ra từng “con dã nhân vô hình” mà Người muốn chúng ta nhìn thấy!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết chú tâm tới từng lời và từng sự dẫn dắt của Chúa.  Xin soi sáng tâm trí con đang khi con tiếp tục tìm kiếm Chúa”.