Thứ Hai tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 8:16-18

 

Hãy để ý tới cách thức anh em nghe.  (Lu-ca 8:18)

 

          Đối với Chúa Giê-su, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta nghe được bao nhiêu, nhưng là làm gì với những điều chân lý chúng ta đã nghe được.  Người không muốn lời Người vào tai này qua tai khác.  Nhưng Người muốn thấy chúng ta đưa nó vào hành động trong đời sống hằng ngày của chúng ta.

          Dĩ nhiên chúng ta nghe được nhiều điều từ Kinh Thánh và Giáo Hội nhưng chúng ta không hiểu hoàn toàn.  Cũng như Mẹ Ma-ri-a, thật thích hợp nếu chúng ta biết tàng trữ và đem ra dần dần để suy đi nghĩ lại và cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta những ánh sáng mới và hiểu được thêm.

          Nhưng rất nhiều điều chúng ta đã nghe không hoàn toàn khó hiểu.  Nhiều khi chúng ta biết rõ Chúa muốn gì nơi chúng ta, nhưng chúng ta lại thấy ngần ngại không muốn làm.  Chúng ta biết mình cần phải dành thời giờ để cầu nguyện và đọc Kinh Thánh hằng ngày.  Chúng ta biết mình nên đi xưng tội thường xuyên.  Chúng ta biết mình phải tha thứ cho người đã làm chúng ta đau khổ từ lâu.  Chúng ta biết mình phải cầu nguyện cho người hàng xóm đang bệnh tật.  Chúng ta biết ngay một cố gắng nhỏ nhất trong ngày sống cũng có thể được làm với tình yêu để vinh danh Chúa.  Vậy mà chúng ta vẫn có thể thấy những điều này khó thực hiện làm sao!

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay trích sách Ét-ra, vua Ky-rô ngoại giáo mời gọi dân Chúa đang sống lưu đày hãy trở về Giê-ru-sa-lem và xây lại Đền Thờ.  Một số người đã chấp nhận lời mời gọi, tiếp tục hy vọng là ngày nào đó họ có thể hồi hương.  Nhưng một số khác lại chẳng thiết tha gì.  Họ đã yên ổn với lối sống thoải mái ở nơi họ đang ở, nên họ không muốn mạo hiểm khi chẳng thấy có gì là bảo đảm sẽ thành công.

          Cũng như họ, chúng ta thấy dễ dàng chối từ lời Chúa mời gọi hãy nghe lời Người và hãy đem ra thực hành.  Tuy nhiên Cha kiên nhẫn của chúng ta vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta trở về.  Chúng ta hãy tựa đầu vào ngực Người để có thể nghe những lời Người nói với chúng ta, nhưng cũng để nghe trái tim Chúa phập phồng.  Là trái tim đầy tràn tình Chúa yêu thương chúng ta và yêu thương những ai đến với chúng ta.

 

          “Lạy Cha, lời Cha là thần khí và sự sống.  Xin Cha đem tới tâm trí con lời yêu thương Cha luôn mong muốn nói với con và qua con ngày hôm nay.  Vậy xin Cha ban cho con lòng can đảm để thực thi những điều con đã nghe”.