Thứ Năm tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:7-9

 

Hê-rốt nghe thì phân vân lắm.  (Lu-ca 9:7)

 

          Vua Hê-rốt hâm mộ Chúa Giê-su.  Ông đã nghe rất nhiều về Người, chắc có thể từ bà Gio-an-na là vợ viên quản lý của nhà vua (Lu-ca 8:3).  Thậm chí nếu bà Gio-an-na có im lặng thì tin tức cũng đến tai triều đình.  Nói tóm lại, Ga-li-lê đầy dẫy những tin đồn, nào là sóng gió phải yên lặng cách lạ lùng, những người bệnh tật được chữa lành, quỷ ma bị khu trừ, nào là người chết được sống lại!

          Với tất cả những dữ kiện ấy, Hê-rốt rõ ràng thấy được Chúa Giê-su không phải là.  Người không phải là Gio-an Tẩy Giả, kẻ đã bị ông chém đầu, hoặc ngôn sứ Ê-li-a hay một vị ngôn sứ nào đó trong quá khứ đã sống lại trở về.  Nhưng Hê-rốt lại có vấn đề khi thấy rõ Chúa Giê-su là ai.  Ông “tìm cách gặp Chúa Giê-su”, hy vọng rằng càng phơi bày ra ánh sáng càng giúp ông giải đáp được thắc mắc về vị giảng thuyết nổi tiếng này từ Ga-li-lê tới (Lu-ca 9:9).  Do đó, Hê-rốt bảo “Hãy tự chứng minh ông là ai cho tôi biết”, cho dù nhà vua cũng chẳng muốn chấp nhận sự thật mà mọi tin đồn về Chúa Giê-su đã khiến ông  muốn gặp Người.

          Vậy Chúa Giê-su là ai?  Mỗi khi đọc kinh Tin kính, chúng ta tuyên xưng đức tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa và là Chúa chúng ta.  Bạn có sẵn sàng đứng ở một lập trường dựa trên lời tuyên xưng này không?  Mỗi ngày chúng ta phải đối phó với những tình huống cần quyết định, nào là không ngồi lê mách lẻo, tránh những chương trình TV, phim ảnh hoặc những mạng Internet cổ võ lòng tham lam, ghen tị, lười biếng hoặc dâm ô;  nào là ăn uống điều độ;  nào là làm việc đàng hoàng tại sở làm;  nào là kiềm chế sự giận dữ, ngay cả khi thằng con của chúng ta tới trường mang theo cả chùm chìa khóa xe bỏ trong túi quần!

          Chúng ta không muốn là những người chỉ đơn thuần biết về Chúa Giê-su.  Nhưng chúng ta muốn là những người đã bỏ đi mọi nghi ngờ, muốn giữ lập trường quyết tâm làm những điều thánh thiện.  Thay vì cứ tiếp tục xin Chúa hãy tỏ mình ra và thuyết phục chúng ta, chúng ta hãy là những người mau mắn nắm vững những chân lý thánh thiện trong tâm hồn và trí óc chúng ta.  Rồi ngày nào khi đời sống chúng ta đi theo với lời tuyên xưng đức tin của mình, chúng ta mới có thể tuyên bố:  “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã chết trên thập giá và sống lại từ kẻ chết để ban ơn tha thứ tội lỗi con”.

          Vậy thì quyết dịnh của bạn sẽ là gì đây?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con không cần sự thuyết phục nào khác nữa.  Con tin Chúa là Con Thiên Chúa và con muốn lời nói và hành động của con khẳng định điều ấy.  Xin Chúa giúp con hôm nay biết sống đức tin vào Chúa”.