Thứ Sáu tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:18-22

 

Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?  (Lu-ca 9:20)

 

          Tất cả chúng ta đều có thể trả lời câu hỏi ấy ở mức độ này hay mức độ khác.  Có lẽ bạn đã được học giáo lý và biết Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ và Đấng Mê-si-a.  Có lẽ bạn đã tìm hiểu Kinh Thánh và có thể biết những câu chuyện Người đã giảng dạy, chữa lành, đã chết và sống lại.  Hoặc có lẽ chúng ta đã có một cuộc gặp gỡ riêng tư với Người và có thể nói rằng Người là Chúa, người Anh và người Bạn có liên hệ mật thiết trong cuộc sống chúng ta.

          Nhưng ngoài tất cả những lời bạn nói, còn có những cách thức khác để “nói” lên Chúa Giê-su là Đấng nào.  Mỗi tư tưởng cảm thông, mỗi quyết định làm điều tốt cũng là một cách để nói với chính bạn, với Chúa và với thế giới chung quanh rằng bạn có lòng tin vào Chúa Giê-su và bạn muốn tôn kính Người.  Những động lực như thế phát xuất từ một tâm hồn muốn làm đẹp lòng Chúa.

          Thêm nữa, khi bạn giữ miệng lưỡi thay vì nói những lời giận dữ, hoặc khi bạn kiềm chế một ý nghĩ không tốt, hoặc khi bạn chọn bỏ đi một kỷ niệm khiến bạn buồn, đó cũng là những lúc bạn tuyên xưng Chúa Giê-su là Đấng nào trong cuộc đời bạn.  Khi bạn nhận thấy một cám dỗ và quyết định tránh nó, hoặc cố gắng lấy việc tốt để chống lại điều xấu, thì bạn cũng đang tuyên xưng Chúa Giê-su.

          Chúng ta còn đi xa hơn nữa!  Toàn bộ đời sống bạn có thể trở nên đồng dạng với Chúa Giê-su đến mức từng lời nói, cử chỉ và phản ứng trước mọi hoàn cảnh đều cho thấy rõ Chúa là Đấng nào.  Chính bản thân bạn có thể trở thành một khẳng định sống động của đức tin, một biểu lộ rõ ràng nói lên Chúa Giê-su và tình yêu của Người.  Điều này quả thực là một động lực tuyệt vời khi bạn phải đối diện với những lãnh vực cuộc sống chưa được phó thác cho Chúa Giê-su!  Vậy hôm nay bạn hãy để cho Người bước sâu vào những lãnh vực ấy hơn một chút.  Bạn hãy xin Người giúp bạn thắng vượt được những lãnh vực ấy.  Bằng cách đó, cuộc sống bạn có thể trả lời rõ hơn câu hỏi quan trọng nhất mà Chúa Giê-su sẽ luôn hỏi bạn:  “Còn con, con bảo Thầy là ai?”

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn cuộc sống con phải là một lời xác quyết sống động Chúa là Đấng nào và Chúa đã làm gì cho đời con.  Con không muốn giữ lại bất cứ điều gì.  Con muốn được trở nên giống như Chúa trong mọi cách, để con rõ ràng tuyên xưng Chúa với thế giới”.