Chúa Nhật tuần 26 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 21:28-32

 

Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?  (Mát-thêu 21:31)

 

          Đây là một câu chuyện quen thuộc.  Một người cha sai từng đứa trong số hai người con trai của ông đi làm trong vườn nho.  Người thứ nhất từ chối, nhưng rồi anh ta đã đổi ý và đi làm.  Người thứ hai trả lời sẵn sàng đi làm, nhưng lại chẳng khi nào đi.  Chúng ta không biết có phải anh ta chỉ trả lời cho xong chuyện chứ chẳng có ý định đi, hay là lúc đầu anh ta có đi nhưng sau đó lại bị chuyện khác lôi kéo.  Dĩ nhiên người con thứ nhất là kẻ đã thi hành ý muốn của người cha.

          Bạn hãy nghĩ về người cha.  Có lẽ hái nho về không phải là mục tiêu duy nhất của ông, hay thậm chí cũng không phải là việc quan trọng nhất trong đầu óc ông.  Có lẽ ông biết các con trai ông sẽ dễ hư hỏng nếu chúng không có việc gì làm để sinh lợi.  Cũng có thể ông đã hy vọng đây là cơ hội giúp chúng học hỏi thêm về công việc của gia đình mà sau này chúng sẽ thừa kế.

          Đâu là ý muốn của Chúa Cha dành cho chúng ta?  Có lẽ ý muốn ấy còn nhiều hơn là như chúng ta thấy.  Chúa muốn chúng ta xa tránh tội lỗi không phải vì Người muốn làm khó đối với chúng ta, mà vì Người biết tội lỗi làm tổn hại rất nhiều đến chúng ta và những người chúng ta yêu thương.  Có lẽ những gì chúng ta coi là luật lệ nặng nề của Giáo Hội thì thực sự chính là cánh cửa đưa chúng ta vào một tương quan mật thiết hơn với Chúa, Đấng hằng mong mỏi có thì giờ ở với chúng ta, nhưng cũng biết là chúng ta cần phải có luật lệ để chắc chắn giúp chúng ta dành thì giờ ở với Người.  Có lẽ thay đổi lời lẽ trong kinh nguyện và các lời thưa trong Thánh lễ có thể cũng là dịp để giúp chúng ta biết cầu nguyện bằng tâm trí, cũng như liên kết chúng ta với hết mọi người trên thế giới đang cầu nguyện bằng những lời lẽ hơn cả những lời lẽ chúng ta đang sử dụng.

          Chúng ta có thể bắt đầu với thái độ tối thiểu:  Đâu là mức độ ít nhất tôi có thể làm mà vẫn được cứu độ?  Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục ở trong sự hiện diện của Chúa Cha, chúng ta sẽ khám phá ra rằng thật là một nơi tuyệt hảo để ở lại!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã mời gọi con hãy hành động bên cạnh Cha để xây dựng vương quốc Cha trên thế giới này.  Xin Cha giúp con biết chú ý hơn đến những mục đích Cha muốn con tiến tới”.