Thứ Ba tuần 26 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:51-56

 

Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?  (Lu-ca 9:54)

 

          Điều rõ ràng là tôn giáo và chính trị đã đổ thêm dầu vào những xung đột khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại.  Bắc Ai-len, Yugoslavia trước kia, Rwanda, trong mỗi xứ này, những bất đồng về ý thức hệ đã leo thang và biến thành bạo động tàn khốc.  Những kẻ tham gia từ cả hai phía đều cho mình là những người yêu nước “chính đáng” và một số người còn cho là Thiên Chúa đã ở với họ trong cuộc tàn sát kẻ thù.  Trong khi một số người chiến đấu có lẽ đã hành động để tự vệ, thì những người khác lại sử dụng sự hiểu biết của họ về chân lý để biện minh cho việc tấn công.

          Một thái độ tương tự đã gặp thấy trong khẳng định của ông Gia-cô-bê và Gio-an.  Họ cảm thấy mình làm đúng khi tìm cách trừng phạt đám người Sa-ma-ri là những kẻ đã biết Chúa Giê-su là Đấng đến từ Thiên Chúa mà lại không đón tiếp.  Ngôn sứ Ê-li-a đã gọi lửa từ trời xuống đốt những kẻ nghi ngờ ngài (2 Vua 2:10-12), vậy tại sao họ lại không thể?  Ngoài ra, những người Sa-ma-ri luôn luôn thù nghịch với Ít-ra-en, thậm chí họ còn cho mình mới là những kẻ “đích thực” thờ phượng Gia-vê.  Có lẽ các ông cần một bài học!  Gia-cô-bê và Gio-an rõ ràng nghĩ rằng Chúa Giê-su đang đi lên Giê-ru-sa-lem để thiết lập một vương quốc chứ không phải để thí mạng sống mình vì vương quốc ấy.

          Đôi khi chúng ta cũng nhìn người khác qua lăng kính sai lầm đó.  Điều này sẽ rất dễ khi chúng ta tin rằng “phe ta” là đúng, còn “phe địch” là sai.  Người ta không đón nhận Nước Chúa đến với xã hội này;  rồi người ta còn hành động ngược lại những giá trị thánh thiện nữa.  Có lẽ vì quá nhiệt thành, chúng ta bắt đầu chụp mũ những người này trong ý nghĩ của chúng ta và đôi khi còn lớn tiếng phát biểu lên nữa.  Chúng ta có thể coi họ là kẻ thù thay vì là những người bình thường như chúng ta.

          Vậy chúng ta làm sao giải thoát mình khỏi lối nhìn sai lạc ấy đây?  Câu trả lời tốt nhất, đó là hãy nhìn vào gương Chúa Giê-su.  Người đã có thể phanh thây quân thù, nhưng Người lại chọn chết cho họ.  Cũng vậy, chúng ta có thể xin Chúa thay đổi tâm hồn chúng ta đối với những kẻ hiểu lầm mình và cả những người chúng ta hiểu lầm họ.  Chúng ta có thể chọn chúc phúc cho họ thay vì nguyền rủa họ (Rô-ma 12:14).  Chúng ta có thể xin Chúa sai đức khôn ngoan đến trong tâm hồn họ cũng như tâm hồn chúng ta.  Như thế là bạn đã bắt đầu một cuộc cách mạng sẽ thực sự làm cho thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn!

 

          “Lạy Chúa, xin mở mắt con để con thấy Chúa hiện diện trong mọi người, trong cả những người con bất đồng với họ.  Lạy Cha, hôm nay xin Cha ban xuống trên họ muôn phúc lành của Cha!”