Thứ Bảy tuần 26 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 10:17-24    

 

Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng.  (Lu-ca 10:21)

 

          Đã bao giờ bạn có một kinh nghiệm làm cho bạn hạnh phúc đến nỗi như thấy mình muốn nhảy lên vì vui mừng hoặc hét thật to lên không?  Đây cũng là điều Chúa Giê-su cảm thấy khi bảy mươi hai môn đệ trở về, sau những hành trình truyền giáo của họ mang theo những tin tức tuyệt vời về những cuộc dân chúng được chữa lành và trở lại.  Trái tim Người đầy tràn niềm cảm tạ đến độ không cầm mình được!

          Vậy Chúa Giê-su vui mừng vì điều gì?  Là vì các môn đệ Người đã nhận được sự mặc khải từ Thiên Chúa – mặc khải những điều Thiên Chúa đã giấu kín “không cho những người khôn ngoan thông thái biết” (Lu-ca 10:21).  Người đã mặc khải rằng có một quyền lực thiêng liêng nhân danh Chúa Giê-su.  Người cho họ thấy họ có thể giúp cho cuộc sống của người ta đổi khác.

          Cho nên Chúa Giê-su vui mừng vì các môn đệ Người đã có một cuộc truyền giáo thành công.  Nhưng hơn thế nữa, Người còn vui mừng vì họ đã thoáng nhận ra gia tài trên thiên quốc của họ.  Người quá vui vì họ được biết tên mình đã được viết trên trời, đời sống họ tùy thuộc vào Thiên Chúa và họ có thể đem ơn lành Thiên Chúa đến cho những người chung quanh họ.  Thật là một đặc ân!  Không lạ gì khi thấy Chúa Giê-su vui mừng!

          Bạn nghĩ gì?  Cha của bạn có viết tên bạn ở trên trời không?  Người có ban cho bạn ân sủng bạn cần để sống cuộc sống mới không?  Ân sủng để phục vụ tình yêu và sức mạnh của Người đối với những người chung quanh bạn không?  Chắc chắn Người ban cho bạn mà!

          Vậy hôm nay bạn hãy nhìn lên trời và hình dung ra Chúa Giê-su đang vui mừng vì bạn.  Người quá vui với bạn chỉ vì bạn đích thực là bạn.  Người vui vì lối suy nghĩ của bạn nói lên được sự tốt lành và tình yêu của Người.  Người thích tỏ ra cho bạn thấy Người đã để dành sẵn rất nhiều điều cho bạn.  Bạn là người con của Thiên Chúa, được đóng ấn sự sống đời đời.  Bạn là kẻ Người dấu yêu và Người muốn ban cho bạn được đầy tin tưởng.  Người muốn thấy bạn đem tin vui về tình yêu của Người đến với mọi người bạn gặp hôm nay, để họ cũng được cùng với bạn vui mừng vì tình yêu của Người.

 

          “Lạy Cha, con vui mừng trong Cha!  Con cảm tạ Cha thật nhiều vì Cha ban cho con được mạnh mẽ nhờ tình yêu và ân sủng của Cha!”