Thứ Năm tuần 26 Thường niên

Suy niệm Gio-an 1:47-51

Lễ các Tổng lãnh Thiên thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en

 

Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.  (Gio-an 1:50)

 

          Ông Na-ta-na-en rất ngạc nhiên.  Chúa Giê-su đã thấy ông từ xa và đã nhận định thật sâu sắc về con người ông.  Thực vậy, có thể ông hài lòng vì Chúa Giê-su đã gọi ông là một người Ít-ra-en đích thực.  Nhưng Chúa Giê-su bảo ông đừng dừng lại ở điểm ấy.  Người đã có một suy nghĩ lớn lao hơn về ông:  Na-ta-na-en sẽ được nhìn thấy trời mở ra!

Chúng ta hết thảy đều có những lúc tưởng như trời mở ra trước cuộc sống mình.  Có thể đó là khi chúng ta nhận được một cú điện thoại từ một người bạn đã mất liên lạc từ lâu, hoặc khi có được một giải đáp cho một khó khăn đã tới lúc trầm trọng.  Chúng ta cũng có thể cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong Thánh lễ, hoặc một đoạn Kinh Thánh khiến tâm hồn chúng ta cảm động sâu xa.  Cũng có thể chúng ta nhận thấy Chúa Thánh Thần đang sử dụng chúng ta để giúp một người bạn cùng sở ngay khi họ cần được khích lệ.  Chúa thực sự sống động trong cuộc đời chúng ta.

          Nhưng đó chỉ là một chút bề mặt mà thôi!  Những thực tại trên trời mà Chúa Giê-su muốn chúng ta cảm nhận, “những điều lớn lao” Người đã hứa, tất cả đều là để đổi mới tâm hồn và trí tuệ chúng ta.  Nhìn thấy trời mở ra chẳng phải là điều tốt nếu chúng ta không được thay đổi để có thể bắt đầu sống cuộc sống thiên quốc ở ngay tai trần gian này!  Những “lóe sáng của thiên đàng” chúng ta có cốt để lôi kéo chúng ta đến với Chúa Giê-su.  Mục đích của chúng là cho chúng ta thoáng nhận ra sự thân mật Chúa muốn có đối với chúng ta.  Chúa dùng chúng để thúc giục chúng ta hãy dành nhiều thì giờ hơn với Chúa Giê-su, chiếu tỏa nó qua những bổn phận ưu tiên của chúng ta và gạt bỏ đi tất cả những gì cản đường.

          Không phải luôn dễ dàng thực hiện những sự thay đổi này.  Các thiên thần “lên lên xuống xuống” nhắc nhớ câu chuyện ông Gia-cóp trong giấc mơ đã nhìn thấy thiên thần lên xuống trên một cái thang, rồi một lát sau đó ông đã vật lộn với vị sứ thần của Thiên Chúa trước khi ông được đổi tên thành “Ít-ra-en”, nghĩa là “người vật lộn với Thiên Chúa” (Sáng Thế 32:23-31).  Vậy một người con đích thực của Ít-ra-en như Na-ta-na-en hoặc chúng ta đều có thể kết thúc cuộc vật lộn dần dần bằng cách buông ra tất cả những kế hoạch của riêng mình mà chấp nhận thánh ý Thiên Chúa.  Nhưng như thế là tốt.  Bởi vì khi cuộc vật lộn đã qua và trời mở ra, chúng ta sẽ được gần Chúa Giê-su.  Rồi chúng ta còn tiến xa hơn nữa, đó là đựoc nên giống như Người!

 

          “Lạy Cha, xin mở mắt con để con nhận ra đường lối Cha đang kéo con lại gần với Cha, nhờ đó con có thể nên giống với Cha hơn.  Con muốn đời con chiếu tỏa thiên đàng ở ngay dưới đất này!”