Thứ Sáu tuần 26 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 10:13-15

 

Khốn cho ngươi, hởi Kho-ra-din!  Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa!  (Lu-ca 10:13)

 

          Tại sao Chúa Giê-su lại nổi giận với những thành này?  Chủ yếu là vì dân chúng hai thành này đã chẳng chịu làm gì cả.  Nhiều người trong số họ đã thích vị làm phép lạ đến từ Na-da-rét, nhưng dường như họ chống lại lồi Người kêu gọi hãy thống hối.  Qua tất cả những phép lạ Người đã thực hiện tại đây, Chúa Giê-su cho thấy Người sẵn sàng giúp họ được giải phóng khỏi tội lỗi, được chữa lành và có sự sống mới.  Nhưng họ đã để ân sủng này qua đi.  Thật là bất hạnh và bi thảm.

          Sáu trăm năm trước khi Chúa Giê-su tuyên bố lời chúc dữ này, có một người tên là Ba-rúc, viên thư ký riêng của ngôn sứ Giê-rê-mi-a, đã dâng lên một lời nguyện sám hối nhân danh dân Ít-ra-en:  “Chúng con vẫn bất tuân đối với Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con, vẫn làm ngơ không chịu nghe tiếng Người” (Ba-rúc 1:19).  Rõ ràng lời Thiên Chúa kêu gọi sám hối có cả một lịch sử như nước đổ lá khoai!

          Nghe Kinh Thánh trong Thánh lễ hoặc đọc Kinh Thánh khi cầu nguyện hằng ngày là một chuyện, nhưng còn một chuyện khác, đó là hãy để cho Chúa Giê-su viết lời Người vào trái tim chúng ta và biến đổi tâm trí chúng ta nên giống như tâm trí Người.  Nghe Lời Chúa mới chỉ là sinh hoạt của trí tuệ mà thôi.  Nhưng để cho Lời Chúa đâm thủng tâm hồn và biến đổi chúng ta, điều ấy cũng kêu gọi chúng ta phải mở lòng cho Chúa Thánh Thần và phải ý thức muốn được thay đổi.

          Thiên Chúa muốn làm cho trái tim chúng ta mềm lại.  Người muốn làm cho chúng ta mỗi ngày một nên giống Chúa Giê-su hơn.  Đó là lý do duy nhất tại sao Người kêu gọi chúng ta hãy sám hối;  lý do duy nhất tại sao Người mời gọi chúng ta hãy cùng đi với Người trong hành trình trở về, thay đổi và biến đổi.

          Ngày qua ngày, Chúa ban cho chúng ta ơn sám hối:  bảo đảm rằng chúng ta được ban ơn tha thứ tội lỗi và ơn sủng để được biến đổi nên giống Chúa Ki-tô.  Trong Bí tích Hòa giải, Chúa Giê-su đến với chúng ta như vị lương y tâm hồn.  Cũng như Người đã tha tội cho người bại liệt và cho anh được khỏe mạnh phần xác, hôm nay Người vẫn tiếp tục công việc chữa lành và cứu độ qua bí tích tuyệt vời này.  Người mời gọi chúng ta hãy nhìn lại tâm hồn và xét lương tâm, để chúng ta cảm nghiệm được chiều sâu không thể đo lường của tình yêu chữa lành và ơn sủng của Người.  Vậy bạn đừng giống như thành Kho-ra-din và Bết-xai-đa nhé.  Nhưng hãy vui trong đức từ bi của Chúa và hãy mở lòng đón nhận quyền năng biến đổi của Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, lòng thương xót của Chúa đổi mới mỗi ngày.  Xin Chúa kéo con đến gần ngai ơn thánh Chúa hơn”.