Chúa Nhật tuần 27 Thường niên

Suy niệm Phi-líp-phê 4:6-9

 

Anh em đừng lo lắng gì cả.  (Phi-líp-phê 4:6)

 

          Thánh Phao-lô nói nghiêm túc đấy chứ?  Có ai trong chúng ta sống mà không chút lo lắng không?  Liệu ngài có biết cuộc sống này khó khăn như thế nào không?  Có, ngài biết chứ!  Thậm chí ngài còn nói cả đến những lo lắng của ngài và ngài lo lắng như thế nào vì những cộng đoàn là gánh nặng cho ngài (2 Cô-rin-tô 11:28).  Vậy tại sao ngài lại bảo tín hữu Phi-líp-phê đừng lo lắng?  Bởi vì ngài biết một điều lo lắng nó mạnh mẽ chừng nào và ngài muốn cho họ một lời khuyên để đối phó với nó, lời khuyên mà tất cả chúng ta có thể ghi lòng tạc dạ.

          Trước hết, thánh Phao-lô bảo chúng ta hãy cầu nguyện, rồi ngài hứa rằng “bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su” (Phi-líp-phê 4:7).  Vậy bạn hãy bước tới và đem những nhu cầu của bạn đến với Chúa.  Bạn hãy cảm thấy cứ tự do đặt chúng dưới chân Người, và cố gắng hết sức cứ để chúng lại ở đó.  Nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ cảm thấy một sự bình an mới mà trước đây bạn không hề biết.  Bạn đã đem những nhu cầu của bạn đến chỗ tốt nhất có thể, rồi bạn có thể chắc chắn là Cha trên trời của bạn sẽ giúp bạn.  Người có thể không giải quyết mọi khó khăn ngay cho bạn, nhưng Người sẽ cho bạn sức mạnh và ánh sáng của Người để giúp bạn tiếp tục làm việc qua những khó khăn ấy.

          Nhưng thánh Phao-lô không dừng lại ở đây.  Ngài còn bảo chúng ta phải để tâm trí vào “những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen” (Phi-líp-phê 4:8).  Nếu chúng ta làm như thế, “Thiên Chúa là nguồn bình an” sẽ ở với chúng ta (4:9).  Những lo lắng của chúng ta sẽ dần dần bớt đi khi chúng ta có cái nhìn rộng lớn hơn về cuộc sống chúng ta.  Chúng ta sẽ nhìn cuộc đời dưới ánh sáng của một Cha yêu thương và Thánh Thần luôn hiện diện.  Rồi điều ấy sẽ cho chúng ta lòng tin tưởng lớn lao hơn mỗi khi lo lắng nổi lên.

          Bạn đừng để cho lo lắng hơn được bạn hôm nay!  Hãy nhớ rằng Chúa ở về phe bạn.  Cha trên trời của bạn chăm sóc bạn.  Bàn tay Người đưa ra về phía bạn để đón chào bạn và mời gọi bạn hãy đặt những lo lắng của bạn dưới chân Người.  Vậy bạn hãy đến với Người, và hãy để cho Thánh Thần Người giúp bạn gìn giữ tâm hồn và trí óc bạn hôm nay.

 

          “Lạy Cha, con phó thác mọi âu lo cho Cha hôm nay.  Tình yêu của Cha bền vững, cho nên con đặt hy vọng nơi Cha.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin đổ đầy tràn lòng trí con bình an của Chúa”.