Thứ Ba tuần 27 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 10:38-42

 

Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất.  (Lu-ca 10:42)

 

          Thực là một bài đọc đúng chỗ vào ngày hôm nay lễ thánh Phan-xi-cô Át-xi-xi!  Nếu có ai đã chọn “phần tốt nhất” và đã sống một lòng một ý theo Chúa, thì chắc chắn đó là thánh Phan-xi-cô!

          Bởi vì tất cả cuộc đời của ngài là một bài ca không ngừng chúc tụng Chúa, Phan-xi-cô xứng danh là “người hát dạo của Thiên Chúa”.  Trung thành với huấn dụ của Kinh Thánh dạy phải luôn luôn vui lên trong Chúa, ngài đã ca hát khi những tên cướp ném ngài xuống rãnh sâu phủ đầy tuyết.  Khi ngài lê bước trong vùng quê nước Ý, ngài thường bất ngờ cất lên tiếng hát giữa những tạo vật của Chúa.

          Mỗi khi vào một thành phố, Phan-xi-cô sẽ ca hát ngoài quảng trường để lôi cuốn dân chúng đến rồi ngài rao giảng cho họ và khuyến khích họ hãy yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, đồng thời hãy ăn năn tội lỗi.  Ngài bảo họ:  “Anh chị em hãy kính sợ và tôn vinh, hãy chúc tụng và ngợi khen, hãy cảm ta và thờ lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn năng.  Đừng trì hoãn đi xưng tội nữa…Hãy tha thứ và anh em sẽ được tha thứ”.

          Nói về những anh em đã gia nhập dòng tu mới của ngài, Phan-xi-cô có lần đã hỏi:  “Vì họ là những người hát dạo của Chúa, vậy thì vai trò của các Anh em Hèn mọn chẳng phải để an ủi tha nhân và đưa họ đến với niềm vui thiêng liêng hay sao?”  Một tài liệu thuở ban đầu của dòng Phan-xi-cô nói rằng Phan-xi-cô đã ca hát suốt cuộc đời ngài “làm như mối quan tâm chính của ngài là vun trồng hạnh phúc nội tâm và gieo rắc hạnh phúc ấy chung quanh ngài”.

          Phan-xi-cô đã chọn phần tốt nhất, đó là tôn vinh và ngợi khen Chúa với tất cả tâm hồn.  Và ngài đã cùng với anh em trong dòng hiến thân làm những gương mẫu sống động nói lên niềm vui và bình an của một cuộc sống như vậy.  Ngay cả trong những tháng cuối cùng cuộc đời, ngài đã chịu đau khổ một cách cao thượng.  Ngài nói:  “Bất chấp mọi sự tôi đang phải chịu, tôi vẫn cảm thấy gần Chúa đến độ không thể không ca hát lên”.

          Thật không lạ khi Phan-xi-cô là một người rao giảng Tin Mừng thành công đến như vậy!  Chứng từ của ngài về việc làm môn đệ vui vẻ của Chúa đã giúp cho biết bao người đón nhận Tin Mừng ngài rao giảng.

          Hôm nay chúng ta hãy chọn “phần tốt nhất”.  Chúng ta hãy quyết định ngợi khen Chúa trong mọi người chúng ta gặp, để chúng ta cũng gieo rắc bình an và niềm vui của Tin Mừng cho mọi người chung quanh chúng ta.

 

          “Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, Chúa làm nên những điều kỳ diệu!  Chúa mạnh mẽ, Chúa vĩ đại, Chúa là Đấng Tối Cao, Chúa là Vua toàn năng, Chúa là Cha thánh, là Vua trời đất”.  (“Ca tụng Thiên Chúa” của thánh Phan-xi-cô)