Thứ Bảy tuần 27 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:27-28

 

Đúng hơn phải nói rằng:  Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.  (Lu-ca 11:28)

 

          Khoan đã.  Chúa Giê-su có coi nhẹ mẹ của Người không?  Không đâu.  Một người phụ nữ trong đám đông đã gọi Mẹ Ma-ri-a là người “được chúc phúc”, và Chúa Giê-su đã muốn cho mọi người biết chắc chắn tại sao Mẹ lại được chúc phúc (Lu-ca 11:27).  Người bảo họ rằng trong số những người đã tuân giữ lời Thiên Chúa, thì Mẹ Ma-ri-a đã thực hiện ở mức độ lớn lao trên hết.  Mẹ thực sự là “người được chúc phúc hơn hết”.

          Làm sao điều ấy xảy ra được?  Do kế hoạch của Thiên Chúa, Mẹ Ma-ri-a đã thành thai mà không mắc tội tổ tông.  Để mang thai hài nhi Giê-su, Thiên Chúa nhập thể, Mẹ phải là không mang tội.  Như vậy ở trên một bình diện, Mẹ đã được chúc phúc là được giải thoát khỏi vết nhơ tội tổ tông.  Nhưng ơn phúc của Mẹ Ma-ri-a còn vượt qua cả những tình trạng mang thai và sinh con.  Do tự ý chọn lựa, Mẹ đã chọn thưa “xin vâng” đối với kế hoạch của Thiên Chúa.  Rồi vì lời thưa “xin vâng” này và vì cả cuộc đời phó thác cho Chúa, Mẹ đã được chúc phúc không thể đo lường nổi.  Chính vì thế Mẹ Ma-ri-a trở thành gương mẫu trên hết về sự thánh thiện.

          Mẹ Ma-ri-a không phải là người duy nhất được chúc phúc vì đã tuân phục những mệnh lệnh của Thiên Chúa.  Chúng ta hết thảy đều được kể vào trong số đoàn người được chúc phúc.  Trong khi Chúa Giê-su tôn vinh Mẹ Người, Người cho chúng ta thấy cả chúng ta cũng sẽ như vậy.  Điều ấy nói lên đâu là ý nghĩa của “phúc lành”.  Cũng như trong cuộc đời của Mẹ Ma-ri-a, được chúc phúc không có nghĩa là chúng ta chỉ là những kẻ thụ động lãnh nhận lời Thiên Chúa.  Nhưng có nghĩa là chúng ta sẽ tích cực để cho lời của Người biến đổi chúng ta thành những kẻ mang phúc lành ấy.  Thật dễ dàng hơn biết bao nhiêu để rao giảng Tin Mừng khi chính chúng ta là Tin Mừng!

          Trong giờ cầu nguyện hôm nay, bạn thử tưởng tượng lời Thiên Chúa như là hạt giống.  Mỗi ngày bạn nghe lời này và suy đi nghĩ lại trong lòng, là bạn đang gieo mùa ơn phúc cho bạn và cho người khác.  Diễn trình đòi hỏi thời gian, thời gian để lắng nghe và thời gian để lời Chúa đâm rễ sâu trong tâm hồn bạn.  Nó cũng hút lấy nước, “nuớc” của Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho lời sinh hoa kết trái.  Vậy bạn hãy xin cho được hoa trái đó và Chúa sẽ quảng đại ban cho bạn.  Bạn sẽ nhận được sự linh hứng và lời khuyên bảo của Người, rồi bạn sẽ còn lại một điều gì đó để chia sẻ với những người chung quanh.

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con ơn biết suy nghĩ lời Chúa trong tâm hồn con như Mẹ Ma-ri-a đã làm.  Xin để cho lời Chúa dẫn dắt và nắn đúc con theo ý Chúa, để đời con sẽ phản ánh tình yêu của Chúa mỗi ngày một hơn”.