Thứ Năm tuần 27 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:5-13

 

Phương chi Cha trên trời lại không ban cho những kẻ kêu xin…  (Lu-ca 11:13)

 

          Nếu bạn có nghi vấn gì về “tình yêu khi vừa thấy lần đầu”, cứ hỏi cha mẹ bạn về lần đầu tiên khi các ngài vừa nhìn thấy những đứa con chào đời của mình.  Ẵm đứa bé sơ sinh lần đầu tiên là một cảm nghiệm không thể diễn tả.  Thời kỳ chờ đợi lâu dài đã qua, và một tình yêu mới trổ bông.

          Nếu đây là những gì cha mẹ cảm nghiệm về những đứa con của họ, thì bạn thử tưởng tượng xem Cha trên trời của bạn sẽ cảm thấy thế nào về bạn!  Người đã yêu thương bạn trước khi bạn sinh ra.  Ngay từ lúc Người cho bạn hiện hữu, Người đã vui mừng, phần vì những tài năng Người ban cho bạn, phần vì viễn tượng sẽ có bạn ở bên cạnh Người muôn đời.  Ngay cả khi Người thấy bạn phạm tội, tình yêu của Người vẫn bền vững, đến độ trao nộp Con Một để cứu chuộc bạn.  Tuổi này qua tuổi khác, năm này qua năm kia, Cha của bạn đã chẳng tiếc gì với bạn!

          Bây giờ nghe những chân lý này trong nhà thờ hoặc đọc trên một tờ báo đạo, đó là một chuyện. Nhưng chúng ta vẫn còn phải đối diện với cuộc sống hằng ngày khi những lời dối trá của ma quỷ và những quyến rũ của thế gian vẫn tìm cách gieo nghi nan vào tâm trí chúng ta.  Chúng bảo chúng ta rằng Thiên Chúa khác nào một ông cảnh sát ở trên trời hoặc Người thật là dửng dưng và chẳng muốn can dự gì vào đời sống chúng ta.  Chúng bảo chúng ta rằng chúng ta quá nhiều tội lỗi và quá yếu đuối nên Thiên Chúa hết yêu thương nổi, hoặc chúng sẽ làm chúng ta không còn chú tâm đến Chúa bằng cách đổ vào đầu óc chúng ta những ý tưởng ích kỷ tự kiêu.

          Vậy chúng ta phải làm sao nối liền nhịp cầu giữa những gì chúng ta nghe trong Thánh lễ với những gì chúng ta nghe ngoài đời?  Chúng ta có thể mang theo những chân lý của Kinh Thánh để đưa vào đời sống hằng ngày.  Mỗi lần bạn chợt thấy mình đang nghĩ rằng bạn chỉ có một mình trên thế giới này, mỗi lần bạn chợt nghĩ rằng Chúa không chăm sóc gì cả, thì bạn hãy lấy bài đọc Tin Mừng hôm nay như là bài đọc cho riêng bạn:  Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho tôi là kẻ kêu xin Người hay sao?  Bạn hãy tiếp tục nói với chính mình:  Nếu tôi xin thì sẽ được;  nếu tôi tìm thì sẽ thấy;  nếu tôi gõ cửa thì sẽ mở cho tôi!

          Ma quỷ muốn thuyết phục bạn rằng Thiên Chúa không tốt đâu.  Thế gian muốn bảo bạn rằng Thiên Chúa đâu có chăm sóc gì.  Này, bạn hãy đứng dậy chống lại những lời dối trá này.  Bạn hãy để cho lời Chúa làm chúng câm miệng lại.  Bạn có một Cha rất yêu thương và Người muốn ban cho bạn mọi ân huệ tốt lành!

 

          “Lạy Cha, con muốn được biết Cha nhiều hơn.  Xin Cha mở mắt con để con nhận ra sự tốt lành và tình yêu của Cha!”