Thứ Sáu tuần 27 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:15-26

 

Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.  (Lu-ca 11:20)

 

          Mỗi người trong đám dân chúng, cũng như mỗi độc giả của sách Tin Mừng Lu-ca, đều phải đối diện với một quyết định.  Triều Đại Thiên Chúa đã đến chưa?  Hầu như Chúa Giê-su đang khích lệ dân chúng:  “Hãy suy nghĩ đi!”  Hãy suy nghĩ về những gì các ngươi đang nhìn thấy.  Hãy suy nghĩ xem điều ấy nghĩa là gì.  Điều này rất quan trọng đến nỗi Mát-thêu, Mác-cô và Lu-ca mỗi người đều kể lại theo cách của các ngài những lời của Chúa Giê-su ở đây, trong khi Gio-an thì bảo thẳng chúng ta rằng Chúa Giê-su “đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Gio-an 1:14).

          Bạn cũng biết câu trả lời.  Chúa Giê-su quả thực đã đem tới một triều đại mới, một triều đại đầy tràn những cơ hội mới và một lối sống hoàn toàn mới.  Trong triều đại mới này, chúng ta sống dưới một giao ước mới.  Chúng ta bước vào một tương quan mới với tình yêu giữa Đấng Tạo dựng và tạo vật, giữa Chúa Cha và các con cái yêu dấu của Người.  Bạn hãy suy nghĩ về điều ấy!  Bạn không còn bị cột chặt vào tội lỗi nữa, vì Chúa Giê-su đã đến và giải phóng bạn.  Bạn không còn bị kết án ngồi trong tù ngục đau khổ và tội lỗi nữa, vì Chúa Giê-su đã đem lại tự do cho những kẻ bị giam cầm.  Người mở mắt kẻ mù lòa và ban ánh sáng mới cho những ai đang thấy được.

          Phải, Triều Đại Thiên Chúa đã đến.  Chúa Giê-su đã chiến thắng tội lỗi và sự chết.  Một thời đại mới ló rạng và chúng ta là con cái của thời đại ấy.  Chúng ta đang sống dưới sự thống trị của một vị Vua đầy tốt lành, khôn ngoan và yêu thương.  Chúa muốn bao bọc bạn bằng sự tốt lành và tình yêu của Người.  Người muốn bạn thức dậy mỗi ngày là tin vào Triều Đại ấy.  Người muốn bạn bước đi trong ngày là vui mừng trong Triều Đại ấy.  Và Người muốn giúp bạn trong sự yếu đuối của bạn, để bạn nắm chắc được Triều Đại ấy.

          Dù cho Chúa đang thực hiện rất nhiều điều trong đời bạn ngay lúc này thì Người vẫn có thể làm hơn thế nữa!  Tình yêu của Người không giới hạn.  Ước muốn của Người mong cho bạn được an vui thật vô bờ bến.  Vậy bạn hãy đặt hy vọng vào Chúa.  Hôm nay bạn hãy xin Người làm cho viễn tượng và những mong đợi của bạn rộng lớn hơn.  Sự chữa lành, ơn thống hối, sự tha thứ, bình an, cảm thông, tất cả đều là những dấu chỉ của Triều Đại Thiên Chúa.  Lòng hiếu khách, quảng đại, quan tâm đến người khác, đó là những dấu hiệu của các công dân Triều Đại này.  Nói lên sự thật, nói lên những gì Thiên Chúa đã thực hiện, cầu nguyện cho người khác, đó là cách chúng ta làm cho Triều Đại Thiên Chúa được mở rộng.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin Triều Đại của Chúa đã đến.  Xin Chúa mở mắt con và tâm hồn con hôm nay, để con nhận ra Triều Đại ấy ở chung quanh con”.