Chúa Nhật tuần 28 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 22:1-1

 

Nhiều người được mời, nhưng ít kẻ được chọn.  (Mát-thêu 22:14)

 

          “Đừng sờ vào cái lò, nó sẽ làm phỏng tay con!”  “Đừng đi qua đường cho tới khi nào con nhìn thấy cả hai phía”.  Cũng như cha mẹ chúng ta đã bảo chúng ta phải coi chừng là để chúng ta được an toàn, Chúa Giê-su đang cho chúng ta một lời cảnh báo qua bài Tin Mừng hôm nay.  Người cảnh báo chúng ta về những hậu quả đáng buồn người ta phải đối diện nếu họ tới cổng thiên đàng mà không mang “áo cưới” mầu nhiệm (Mát-thêu 22:11).

          Vậy áo cưới này là gì?  Sách Khải Huyền cho chúng ta một manh mối.  Sách mô tả những người được cứu chuộc mang áo dài được tẩy sạch trắng tinh “trong máu Con Chiên” (Khải Huyền 7:14).  Sách nói rằng những ai đã được rửa tội trong Chúa Ki-tô, tức là những người đã đắm mình trong sứ điệp Tin Mừng về sự chết và phục sinh của Chúa Giê-su, sẽ được đặc ân cùng với Chúa dự bữa tiệc vinh hiển sau hết.

          Giờ đây chúng ta đã lãnh nhận áo cưới này khi được rửa tội là một điều, nhưng chúng ta phải giữ áo cưới ấy trong sạch và tinh tuyền qua suốt cuộc sống lại là điều khác.  Mỗi ngày Chúa muốn chúng ta mặc áo cưới là dấu chỉ thánh thiện của Chúa Ki-tô và hãy để cho áo cưới ấy uốn nắn lối suy nghĩ và hành động của chúng ta.

          Người ta rất dễ dàng bị chi phối do những đòi hỏi của cuộc sống trên thế gian này, giống như dân chúng trong bài dụ ngôn hôm nay, và không còn thấy được tiệc cưới long trọng đang chờ đợi chúng ta trên trời.  Vì thế, Chúa Giê-su cho chúng ta một thoáng nhìn về tiệc cưới ấy mỗi khi chúng ta cử hành Thánh lễ.  Ở đó, chúng ta họp nhau lại như những khách mời trong tiệc cưới do vua đãi, chúng ta ăn mừng Lời Chúa trong Kinh Thánh, và chúng ta lãnh nhận Mình và Máu Người.  Cuộc họp mặt tuyệt vời này song song với ơn sủng của Bí tích Hòa giải, sẽ cho hết thảy chúng ta hết những gì chúng ta cần phải có để giữ áo cưới chúng ta được sạch và không vết nhơ đang khi chúng ta chờ đợi lời gọi của tiệc cưới cuối cùng.

          Chúa Giê-su bảo chúng ta rằng:  “Nhiều người được mời, nhưng ít kẻ được chọn” (Mát-thêu 22:14).  Hôm nay Chúa mời gọi bạn.  Bạn hãy nhận lời mời của Người! 

           Hãy lắng nghe lời cảnh báo của Người!  Một cuộc sống vinh hiển đang chờ đợi hết thảy những ai giữ áo cưới được trong sạch!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã mặc cho con ân sủng của Chúa.  Xin giúp con biết làm đẹp lòng Chúa hôm nay”.