Thứ Ba tuần 28 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 1:16-25

 

Từ trời, Thiên Chúa mặc khải cơn thịnh nộ của Người.  (Rô-ma 1:25)

 

          Vô luân và bất chính, giam hãm chân lý, những chọn lựa bất chính, theo thánh Phao-lô, những điều này là những thứ xấu xa tội lỗi sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.  Mặc dù ngài sử dụng những từ này để diễn tả thế giới trong thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, thánh Phao-ô cũng có thể rất dễ dàng viết về thế giới hôm nay.  Ngài có thể dễ dàng viết về những cõi lòng đen tối nhất của tâm hồn mỗi người chúng ta.

          Đây thực sự là một danh sách bất lợi, nhưng chúng ta có thể làm gì đây?  Liệu chúng ta có thể thay đổi tâm hồn mình, một mình thuyết phục người khác hãy từ bỏ tội lỗi và gần với Chúa không?  Thậm chí chúng ta có thể bắt đầu cảm thấy sứ điệp Tin Mừng như là “lỗi thời” khi so sánh với những chứng lý được đánh bóng của thế gian và những biện giải chúng ta đưa ra để bênh vực cho những lỗi lầm của mình.

          Tin vui là lý giải của con người không đủ để thay đổi chúng ta và thế giới, nhưng chúng ta cần phải có sức mạnh của Thiên Chúa!  Tin Mừng nói với toàn thể thế giới câu chuyện về một Thiên Chúa quá yêu thương từng người chúng ta đến nỗi không ngừng theo đuổi chúng ta, thậm chí còn hy sinh Con của Người vì tội lỗi chúng ta. Như thánh Phao-lô đã viết, sứ điệp Tin Mừng này thực sự là “sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin” (Rô-ma 1:16)!

          Bạn hãy nhìn vào đời sống mình.  Những biến cố nào đã gây nên một ảnh hưởng thiêng liêng trên bạn?  Điều gì đã làm cho bạn đổi mới đức tin của mình hoặc giúp bạn tiến thêm một bước tới gần Chúa hơn?  Có thể bạn đã nghe một bài giảng khuấy động tâm hồn.  Có thể bạn cảm động do đức tin sâu xa của một ai đó.  Có thể do một cuốn sách bạn đã đọc.  Dù là gì chăng nữa thì tự thâm tâm vẫn là lời gọi không ngừng của Thiên Chúa đã thay đổi bạn.  Người ta có thể bị thuyết phục do lý luận, hoặc người ta có thể chuyển lòng do lý lẽ cảm xúc;  nhưng chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể đem lại sự biến đổi sâu xa và lâu bền trong tâm hồn con người.

          Đó là tin vui!  Dĩ nhiên, chúng ta phải rao giảng Tin Mừng, chúng ta còn phải giảng bằng lời nói nếu cần.  Chúng ta giống như cái loa Thiên Chúa dùng để phóng đại lời Người kêu gọi mỗi người chúng ta.  Nhưng cuối cùng, lời chứng của chúng ta cốt để chỉ cho người ta đến với Chúa Giê-su.  Người là Đấng sẽ xâm nhập lương tâm họ và biến đổi cuộc sống họ.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con không hổ thẹn vì Tin Mừng!  Qua Tin Mừng, Chúa kêu gọi mỗi người hãy chia sẻ sự sống của Chúa.  Lạy Chúa, xin cho hành động và lời nói của con phóng đại lời kêu gọi ấy để mọi người con gặp đều có thể nghe được!”