Thứ Bảy tuần 28 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 4:13,16-18

 

Vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa, tức là ân huệ Thiên Chúa ban không.  (Rô-ma 4:16)

 

          Thật vui biết bao khi các em nhỏ nhận được quà.  Nhiều khi chúng nó chăm chăm nhìn vào gói quà một lúc trước khi mở ra, đoán xem trong đó là cái gì.  Rồi chúng làm một điệu bộ chuẩn bị khi chúng gỡ giấy gói quà ra.  Cuối cùng khi chúng gỡ xong, bạn có thể nghe chúng kêu lên “Đẹp quá!” hoặc “Hết xẩy!” hay chúng có thể chẳng thốt lên lời nào nhưng say sưa với món quà ngay lập tức.  Chúng có những khả năng tìm thấy điều tuyệt vời nơi những điều chúng ta là người lớn coi thường.

          Thật là thú vị khi thánh Phao-lô sử dụng từ “ân huệ” để nói về đức tin của Áp-ra-ham trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Tại sao?  Vì lời Thiên Chúa hứa với Áp-ra-ham rằng ông sẽ là “tổ phụ nhiều dân tộc” không hệ tại sự tốt lành của Áp-ra-ham.  Nhưng đó hoàn toàn là một ân huệ của Chúa.  Việc cắt bì không phải là điều kiện để lãnh nhận gia nghiệp của Áp-ra-ham.  Thực ra việc đòi phải cắt bì có sau khi Áp-ra-ham đã tin vào Thiên Chúa (Sáng Thế 17:5,10).  Chính lòng tin của Áp-ra-ham vào những gì Thiên Chúa đã thực hiện đã làm cho lời hứa của Thiên Chúa được thể hiện.

          Điều này áp dụng thế nào cho chúng ta là Ki-tô hữu?  Không phải là đức tin không đòi hỏi chúng ta phải làm gì.  Chúa Giê-su bảo chúng ta hãy đi tìm những kẻ lạc mất, chăm sóc người nghèo hèn và bị thương tổn, và hãy sống chính trực để chúng ta xứng đáng được hưởng thiên đàng.  Nhưng chủ yếu đức tin đến với chúng ta như một ân huệ ban không.  Chúng ta không thể nào trả nợ cho Thiên Chúa về những gì Người đã làm cho chúng ta qua Chúa Giê-su Ki-tô.  Chúng ta có thể làm những việc tốt để tỏ lòng cảm tạ lòng nhân lành của Thiên Chúa, nhưng Người thì đã thực sự làm cho chúng ta rồi!  Tội lỗi chúng ta đã được trả nợ xong, trả sạch hết!

          Bạn hãy suy nghĩ về đức tin của riêng bạn.  Trong ân huệ ấy có một số những ân huệ khác, và quan trọng nhất vẫn là ơn cứu độ của bạn. Cũng có hồng ân Chúa Thánh Thần, Đấng ban cho bạn được đầy tràn hy vọng và lòng mến.  Có thể bạn muốn có một danh sách, nhưng hãy cẩn thận.  Bạn không đủ chỗ để viết xuống đâu!  Giờ đây bạn thử tưởng tượng như mình lãnh nhận những ân huệ này lần đầu tiên, và hãy xét kỹ từng ân huệ theo con mắt tâm trí bạn.  Bạn hãy nghĩ xem mỗi ân huệ đó có ý nghĩa gì đối với bạn và cuộc sống bạn sẽ ra sao nếu không có ân huệ ấy.  Rồi bạn phải chắc chắn cảm tạ Đấng đã ban cho bạn những ân huệ tuyệt vời đó!

 

          “Lạy Chúa, xin tỏ cho con biết Chúa muốn tình yêu và tín thác của con hơn bất cứ điều gì khác con có thể làm cho Chúa.  Con cảm tạ Chúa không khi nào quên những lời hứa của Chúa”.