Thứ Hai tuần 28 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 1:1-7

 

Tôi là Phao-lô, được gọi làm Tông Đồ và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa.  (Rô-ma 1:1)

 

          Thư thánh Phao-lô gửi tín hữu Rô-ma từ lâu đã được nhìn nhận là một kiệt tác thần học, nhưng sự kiện đó có thể làm cho bức thư khiến người ta đâm ra hết sức rụt rè.  Vậy khi chúng ta khám phá thư Rô-ma trong một vài tuần tới đây, chúng ta hãy tiếp cận với bức thư tựa như một bức thư đích thực được viết do một người đích thực chứ không phải một thiên khảo luận triết học hay tôn giáo.

          Thánh Phao-lô đã viết cho tín hữu Rô-ma đang khi ngài ở tại Cô-rin-tô, có lẽ vào năm 57 hoặc 58.  Ngài đã chuẩn bị quyên góp tiền bạc từ những Ki-tô hữu gốc Dân ngoại ở Ma-kê-đô-ni-a và A-kai-a để giúp đỡ giáo hội Giê-ru-sa-lem đang bị khủng hoảng tài chánh.  Từ Giê-ru-sa-lem, ngài có chương trình đi Rô-ma bằng đường thủy để thiết lập ở đó một căn cứ hoạt động hỗ trợ cho chuyến hành trình truyền giáo Tây-ban-nha (Rô-ma 15:26-33).  Thánh Phao-lô không đích thân rao giảng cho Rô-ma, cho nên ngài đã viết thư này như để tự giới thiệu, hy vọng gây được tình bạn với các Ki-tô hữu tại Rô-ma và có được sự giúp đỡ của họ dành cho chuyến truyền giáo Tây-ban-nha.

          Thánh Phao-lô đã tự giới thiệu như thế nào?  Bằng cách diễn tả Tin Mừng ngài đã rao giảng.  Ngài viết về việc Thiên Chúa đã làm thế nào để mọi người có thể được hòa giải với Người nhờ ân sủng đức tin (Rô-ma 3-5).  Ngài đã viết về sự sống trong Thần Khí mà Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta nhờ thập giá và sự phục sinh của Người (7-8).  Rồi ngài đã viết về việc làm sao mọi người, cả Do-thái lẫn Dân ngoại, đều có thể biết được Thiên Chúa và được vào thiên đàng (3, 9-11).  Hiểu theo một nghĩa nào đó, thư Rô-ma giúp chúng ta nhận ra tâm trí của thánh Phao-lô.  Nó cho thấy một vị Tông đồ vừa là một tư tưởng gia thâm sâu vừa là một tín hữu nhiệt thành, đồng thời cũng cho thấy cách thức chúng ta phải theo gương ngài.

          Khi bạn đọc hết thư Rô-ma trong một vài tuần tới, hãy xin Chúa Thánh Thần giúp bạn có được tình yêu của Thiên là nền móng cho các chủ đề trong thư này.  Bức thư mang một sứ điệp làm thay đổi cuộc sống hàng triệu người qua hơn hai ngàn năm.  Đó là một sứ điệp không khi nào mất đi sức mạnh thay đổi chúng ta khi chúng ta biết rằng không gì có thể ngăn cách được chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta (Rô-ma 8:39)!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã nói với con qua Kinh Thánh!  Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở tâm hồn con để tình yêu và lòng từ bi Thiên Chúa thấm nhập vào tận cõi sâu thẳm linh hồn con”.