Thứ Năm tuần 28 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 130:1-6

 

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người.  (Thánh Vịnh 130:5)

 

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, thánh Phao-lô cho chúng ta thật nhiều lời có chiều sâu thần học và chân lý.  Ngài bảo chúng ta rằng hết mọi người đều đã phạm tội “và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa” (Rô-ma 3:23).  Nhưng ngài cũng bảo chúng ta rằng chúng ta “được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Ki-tô Giê-su” (3:24).  Chúa đã trải lòng từ bi tới mỗi người chúng ta, tự ý tha thứ tội lỗi chúng ta và giải hòa chúng ta với trái tim Người.

          Với Tin Mừng như thế, chúng ta hết thảy phải vui mừng trong Chúa và tôn kính Người vì ân sủng Người đã đổ tràn đầy trên chúng ta.  Chúng ta cũng phải cùng với tác giả Thánh Vịnh đợi chờ với lòng mong ước được Chúa nói riêng với chúng ta.  Nghe lời Chúa trong Kinh Thánh hoặc Thánh lễ trình bày những chân lý tổng quát về Thiên Chúa là một chuyện.  Nhưng nghe Chúa nói lời ấy với chúng ta và áp dụng những chân lý ấy vào cuộc sống chúng ta cũng như những hoàn cảnh đặc biệt thì lại là chuyện khác.  Thí dụ, nếu lời Người bảo chúng ta rằng mọi người đều là tội nhân, thì chúng ta phải nghe kỹ xem Chúa đang mời gọi chúng ta thay đổi từ đâu.  Còn nếu lời Chúa nói với chúng ta về ơn cứu độ, chúng ta phải biết mở mắt mà tìm kiếm những đường lối mới để hân hoan và ăn mừng tự do của chúng ta trong Đức Ki-tô.

          Bất cứ điều gì Chúa muốn nói với chúng ta, chúng ta đều có thể tin rằng lời Người phát xuất từ đáy lòng yêu thương của Chúa Cha.  Đó chính là cách Người biểu lộ lòng ưu ái và cho chúng ta biết con đường tiến đến “ơn cứu độ đầy tràn” Người muốn tất cả chúng ta hãy lãnh nhận (Thánh Vịnh 130:7).  Thậm chí nếu đó là một lời có tính cách thách đố, chúng ta vẫn có thể đoan chắc rằng lời ấy đầy cảm thông và hứa hẹn.

          Hôm nay bạn sẽ nghe lời Chúa như thế nào?  Lời Chúa có ở trong sự thanh tĩnh tâm hồn bạn khi bạn suy gẫm Kinh Thánh hoặc ngồi yên lặng chầu Thánh Thể không?  Hoặc Chúa sẽ nói qua những người khác, thí dụ linh mục giảng trong Thánh lễ hay nhận xét bất ngờ của một người bạn?  Bạn hãy chăm chú và khiêm nhường lắng nghe hôm nay.  Chúa muốn nói với bạn đấy!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa ưu ái và cảm thông.  Xin cho ánh sáng Chúa chiếu tỏa trên con, và lời Chúa giải phóng con”.