Thứ Sáu tuần 28 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 12:1-7

 

Anh em phải coi chừng.  (Lu-ca 12:1)

 

          Thói giả hình, cứng lòng tin, những xét đoán trong lòng, hận thù, ghen ghét, dâm ô, mọi ước muốn xấu xa, tất cả sẽ được đem ra ánh sáng và được công bố trên mái nhà (Lu-ca 12:3).  Chỉ cần nghĩ đến như thế cũng đủ làm cho ngày của bạn mất vui rồi.  Nhưng sự thật là hết thảy chúng ta đều có những bí mật, hy vọng chúng sẽ không bao giờ bị lộ ra.  Cũng như A-đam và E-và, chúng ta đều cố gắng che đậy những điều làm chúng ta hổ thẹn và cảm thấy tội lỗi.

          Nhưng Chúa Giê-su, Vị Mục Tử Nhân Lành, đã đến đem tin vui chứ không phải tin buồn.  Và tin vui hôm nay là:  Bạn thật quý giá trước mặt Chúa.  “Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ” (Lu-ca 12:7).  Nếu Chúa biết và đánh giá từng con chim sẻ, bán năm con mới được hai hào, thì Người còn biết và chăm sóc cho bạn nhiều hơn biết bao!  Người yêu thương bạn thật nhiều, và đánh giá bạn thật cao, nên bạn đừng bao giờ phải “giấu kín” con người mình trước mặt Chúa.  Người biết bạn rõ ràng, nhưng Người vẫn yêu thương bạn với tình yêu vững bền.

          Vậy bạn đừng sợ hãi Chúa.  Đừng bao giờ.  Trái lại, hãy tập biết Người.  Bạn hãy dành thì giờ ở với Người.  Khi bạn dự Thánh lễ, hãy cảm tạ Người đã đón tiếp bạn vào nhà Người và trong sự hiện diện của Người.  Hãy hăng say lắng nghe lời Người qua Kinh Thánh.  Nếu bạn không hiểu, hãy xin Chúa Thánh Thần giúp bạn.  Trong thời gian tĩnh lặng sau Rước lễ, bạn hãy xin Chúa Cha ban cho bạn được nếm thử tình yêu của Người.  Người rất vui nhậm lời cầu xin của bạn, vì Người thích ở trong bạn.

          Khi bạn biết được Chúa và tình yêu Chúa dành cho bạn mỗi ngày một hơn, thì tình yêu ấy sẽ xua đuổi mọi sợ hãi (1 Gio-an 4:18).  Bạn vẫn phải “coi chừng”, nhưng không phải với sự lo lắng của một người đang sống giấu giếm.  Trái lại, bạn sẽ phản công, lục lọi mọi sự trong tâm hồn đang đe dọa mối tương quan của bạn với Chúa.  Rồi khi bạn kiếm được điều gì, bạn sẽ lập tức đem nó đến đặt dưới ánh sáng của Người chứ không cố tiếp tục giấu kín nữa.  Bạn muốn đối phó với nó ngay bây giờ, dưới ánh sáng tình yêu của Chúa, hơn là để nó bị công bố trong ngày tận thế.

          Vậy bạn hãy để Chúa cho bạn thấy Người có thể làm gì cho bạn và Người sẽ thực hiện với sự dịu dàng và yêu thương.  Vì bạn rất có giá trị trước mắt Người!

 

          “Lạy Cha, xin Cha lấy tình yêu cao cả của Cha mà thay thế sự hổ thẹn và sợ hãi của con”.