Chúa Nhật tuần 29 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 22:15-21

 

Hình và danh hiệu này là của ai đây?  (Mát-thêu 22:20)

 

          Chúng ta hãy nói về đồng bạc.  Đã khi nào bạn cầm đồng bạc thật dơ bẩn đến độ bạn không nhận ra được nó là gì chưa?  Có lẽ đó là một đồng xu đã bị đất bụi bám vào từ lâu nên trông giống là mầu đen vậy.  Nhưng nó vẫn là đồng xu.  Nó vẫn mang hình tổng thống Abraham Lincoln và con số của năm nó được đúc ra.  Cũng khó mà đọc được.  Rồi nó còn đen tối đến độ có những người làm nghề buôn bán ngần ngại nhận nó khi người ta trả tiền.

          Bạn có biết là chỉ cần một chút giấm và muối, bạn có thể làm cho đồng xu sáng như mới không?  Điều ấy có vẻ giống như ảo thuật, nhưng chính phản ứng hóa học đã sắp đặt lại các nguyên tử và tẩy sạch hết những nhơ bẩn.  Một khi đã được rửa sạch, nó lại có thể được sử dụng trong việc buôn bán.

          Bạn có thể làm gì khi hình ảnh của Chúa được in vào linh hồn bạn đã bị che phủ?  Điều gì sẽ giúp cho bạn được sáng trở lại như mới?  Đó là Bí tích Hòa giải!  Chúa nhìn thấu suốt mọi nhơ bẩn của chúng ta.  Người biết chúng ta là ai mà Người vẫn yêu thương chúng ta.  Vì thế Người đã ban cho chúng ta Bí tích này, để chúng ta có thể tỏ ra rõ ràng hơn chúng ta thực sự là ai!

          Nhưng một đồng xu đã được đúc ra để làm những điều khác hơn là chỉ sáng bóng.  Nó có thể là một phần nhỏ trong kinh tế của chúng ta, nhưng nó cũng có một vai trò quan trọng.  Chúng ta cũng vậy.  Chúng ta hết thảy được dựng nên theo hình ảnh Chúa, nhưng chúng ta còn mang những gì còn quan trọng hơn cả việc chiếu tỏa sự tốt lành của trời cao.  Nhiều khi bạn có thể cảm thấy bé nhỏ như đồng xu, nhưng bạn đừng vội coi thường mình.  Trong những trao đổi hằng ngày về tư tưởng, mối tương quan và những cảm nghĩ, bạn luôn có một vai trò sống động.  Bạn có thể cho người ta một chứng từ sống động về niền vui và hứa hẹn một cuộc sống dưới quyền bính của Chúa Giê-su.  Phải, bạn có thể cần được rửa sạch, nhưng đừng dừng lại ờ đó mà thôi.  Giờ đây bạn chiếu sáng rồi, bạn hãy bước ra ngoài và chiếu tỏa ánh sang đã tràn đầy linh hồn bạn!

 

          “Lạy Chúa, con muốn trả lại cho Chúa những gì là của Chúa, tức là tất cả con người của con!  Xin Chúa hãy thanh tẩy con và giúp con biết chiếu giãi sự sống của Chúa cho mọi người chung quanh con!”