Thứ Hai tuần 29 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 4:20-25

 

Nhờ niềm tin, ông đã nên vững mạnh.  (Rô-ma 4:20)

 

          Khi bạn nghĩ về những vĩ nhân nam nữ trong Kinh Thánh thì chắc chắn ông Áp-ra-ham là người sáng chói trên những người khác.  Là cha đức tin, ông mạo hiểm khám phá một con đường hằng triệu triệu người đã đi theo từ đấy.  Với một đức tin đơn sơ và kiên vững, ông đã nhổ lều và rời bỏ cuộc sống đầy tiện nghi tại thành Ur đến tới Đất Ca-na-an, một nơi ông chưa bao giờ thấy trước đây.  Và ông làm việc ấy đơn thuần chỉ vì một Thiên Chúa ông chưa hề nghe đã nói với ông và ban cho ông vài lời hứa vô căn cứ.  Ông Áp-ra-ham không có gương mẫu nào trước để mà theo.  Ông không có những câu chuyện về những người thánh thiện trước đó.  Ông cũng chẳng có Kinh Thánh và Thánh Truyền.  Tất cả những gì ông có chỉ là Thiên Chúa và đức tin của mình.  Và thế là đủ cho ông rồi.

          Trích dẫn sách Sáng Thế, thánh Phao-lô bảo chúng ta rằng nhờ đức tin này, ông Áp-ra-ham “được kể là người công chính” (Rô-ma 4:22).  Đức tin, đó là tất cả những gì Áp-ra-ham cần để được coi là công chính trước mặt Chúa.  Không có nghi thức ở Đền Thờ.  Không có những luật lệ ăn kiêng.  Không có giáo luật hoặc kỷ luật của Giáo Hội.  Chỉ có đức tin.  Chỉ có lòng tin tưởng và phó thác.

          Hôm nay, bạn hãy để cho câu chuyện ông Áp-ra-ham chìm sâu vào tâm hồn.  Hãy để cho chứng từ của ông cho bạn thấy bạn có thể thực hiện được những gì chỉ với một hành vi đơn giản của đức tin.  Cuối cùng đó là tất cả những gì bạn cần.  Phải, chúng ta có bí tích và phụng vụ.  Chúng ta có luật lệ và truyền thống.  Nhưng mỗi việc chúng ta làm trong nhà thờ, mỗi phương diện chúng ta sống như người Công giáo, đều đặt nền móng trên một lời thôi, đó là đức tin.

          Chính khi chúng ta chọn tin điều không thể tin được là chúng ta gặp được sức mạnh cần thiết để sống vâng phục Chúa.  Chính lúc chúng ta tín thác vào một Thiên Chúa vô hình là chúng ta tìm được niềm an ủi và hy vọng được đan kết làm thành phụng vụ của chúng ta.  Chính vì chúng ta đón nhận một sứ điệp vô lý của một Đấng Mê-si-a chịu đóng đinh thập giá và sống lại nên chúng ta được giải phóng khỏi tội lỗi và sức mạnh để thắng vượt cám dỗ.

          Chúng ta không biết điều gì đang chờ đợi chúng ta hôm nay và ngày mai hoặc năm tới. Chúng ta không biết khi nào tai họa kế tiếp sẽ giáng trên chúng ta hoặc khi nào may mắn bất ngờ sẽ đến.  Chúng ta không thể kiểm soát được thế giới.  Nhưng chúng ta có một khí giới bí mật, đó là đức tin.  Với đức tin, chúng ta có thể rời núi non, cũng như Áp-ra-ham, cha đức tin của chúng ta đã làm.

 

          “Lạy Chúa, con tin.  Xin giúp cho thái độ cứng lòng tin của con!”