Thứ Năm tuần 29 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 12:49-53

 

Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban bình an cho trái đất sao?  Thầy bảo cho anh em biết:  không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.  (Lu-ca 12:51)

 

          Khoan đã!  Chúa Giê-su chẳng phải là Thái Tử Bình An sao?  Người đã chẳng đến để đem hòa thuận chứ không phải chia rẽ hay sao?  Vậy tại sao Người lại bảo các môn đệ một điều xem ra hoàn toàn khác như vậy?

          Chúa Giê-su đã không nói rằng Người thi hành sứ mệnh gây chia rẽ và ly tán.  Trái lại Người đang mô tả một hậu quả tự nhiên nảy sinh do việc Người đến.  Người biết rằng không phải hết mọi người sẽ đón nhận Tin Mừng và việc người ta chối bỏ có thể gây ra những xung đột.  Cho nên Người muốn cảnh báo các môn đệ trước, để họ khỏi ảo tưởng hoặc chán nản khi những chia rẽ không thể tránh thực sự xảy đến.

          Chúa Giê-su cũng muốn nói cho rõ ràng là việc Đấng Mê-si-a đến không có nghĩa đem đến bình an lập tức và cho hết mọi người.  Một thời đại mới ló rạng là điều chắc chắn, nhưng chưa phải là thời an hòa và yên tĩnh sau hết chúng ta mong đợi.  Đúng vậy, chúng ta đang sống trong thời đại của Giáo Hội, một thời đại được đánh dấu bằng cuộc tranh đấu tiếp diễn giữa ánh sáng và bóng tối như chúng ta đã quá biết.

          Quan trọng đối với chúng ta là biết rằng những chia rẽ về những vấn đề đức tin và luân lý sẽ xảy ra tự nó.  Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải trở thành những kẻ nhiệt thành quá khích để chống lại.  Người không muốn chúng ta rao giảng một Tin Mừng của gay gắt lên án những kẻ bất đồng với chúng ta.  Nhưng Người muốn chúng ta phải cố gắng hết sức đáp lại lời gọi của Người trong cuộc sống chúng ta.  Còn nếu những lời nói hoặc chứng từ của chúng ta gây nên xung khắc, Người muốn chúng ta hãy học làm thế nào thắp sáng lên, điều chỉnh lại cách tiếp cận của chúng ta và tìm một cơ hội khác để chia sẻ Tin Mừng theo một cách ít lý giải hơn.  Trong những lúc thuận tiện cũng như bất lợi, chúng ta cần phải mở lòng với mọi người chúng ta gặp, gieo hat giống tình yêu mà Chúa đã đổ vào tâm hồn chúng ta.

Bạn hãy nhớ:  Không phải mọi chia rẽ đều tồn tại mãi mãi.  Thánh Phao-lô bảo chúng ta rằng Nước Thiên Chúa là vấn đề của “đức công chính, bình an và niềm vui trong Thánh Thần” (Rô-ma 14:17).  Nếu chúng ta có thể giữ lời hứa này trong đầu óc chúng ta, chúng ta sẽ có thể giúp bắc nhịp cầu nối liền mọi chia rẽ xảy ra và giúp người khác mời Chúa bước vào cuộc sống họ.

 

“Laỵ Cha, xin Cha cho con được đầy tràn niềm vui và bình an của Cha hôm nay.  Xin Cha giúp con thành một người kiến tạo hiệp nhất và hòa giải trong một thế giới tẩy chay và chia rẽ”.