Thứ Sáu tuần 29 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 7:18-25

 

Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này?  (Rô-ma 7:24)

 

          Hỏi đã bao nhiêu lần chúng ta nói lời này:  “Tôi sẽ chẳng bao giờ làm điều ấy nữa!  Tôi sẽ không bao giờ ăn (hay uống) quá nhiều;  la mắng con cái;  xem hình ảnh bậy;  thề thốt, nói dối hay nói hành”.  Mỗi người chúng ta đều phấn đấu với tội lỗi.  Với chủ ý mạnh nhất và tất cả ý chí có thể, chúng ta đề ra kế hoạch, quyết tâm làm cho tốt hơn.  Chúng ta mong sẽ làm chủ được và sẽ giữ vững một lòng, nhưng chỉ là sa ngã trở lại.

          Chúng ta biết điều gì tốt và điều gì là tội lỗi.  Tận trong thâm tâm chúng ta muốn làm đẹp lòng Chúa.  Nhưng làm sao chúng ta có thể thay đổi nếu những nỗ lực mạnh mẽ nhất của chúng ta vẫn chưa đủ?  Cùng với thánh Phao-lô, chúng ta hết thảy đều kêu lên:  “Ai sẽ giải thoát tôi?” (Rô-ma 7:24).  Để biết câu trả lời, chúng ta phải nhìn nhận rằng “Tự sức tôi, tôi không thể làm được điều ấy”.  Sau đây là câu đầu tiên của tiếng la vui mừng giải giáp kẻ thù, nhưng nó cần phải được họa theo bởi cả ca đoàn:  “Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!”  (7:25).

          Phải, tạ ơn Thiên Chúa!  Ngay cả khi bạn cảm thấy bị thua trận bởi cùng một tội cũ đó, thì bạn hãy biết rằng Chúa Giê-su đã cứu chuộc bạn.  Ngay cả khi bạn cảm thấy yếu ớt trước cám dỗ, bạn hãy vui trong ơn cứu độ của bạn.  Có thể vẫn còn những lãnh vực trong cuộc sống bạn cần được chinh phục.  Có thể vẫn còn những thái độ cần phải sửa sai.  Nhưng tội lỗi không chiến thắng được đâu.  Bạn vẫn còn là người con Chúa, được Cha tuyển chọn và yêu thương.

          Chúa nhìn thấy những phấn đấu của bạn.  Người biết những lo lắng của bạn.  Người thấy bạn đã cố gắng vất vả như thế nào và Người tôn trọng từng nỗ lực của bạn.  Khi bạn ngã, Người không bỏ đi.  Không, Người đến gần hơn, ban cho bạn lòng thương xót và chữa lành.  Từng giờ, từng phút, Người đứng bên cạnh bạn, đổ xuống ân sủng và ủi an.

          Vậy bạn hãy sống như một kẻ chiến thắng hôm nay.  Điều ấy có lẽ vô lý đối với thế gian.  Nhưng đối với những ai đã nếm biết sự nhân lành của Chúa, thì lại hoàn toàn hữu lý.  Bạn hãy đến với Chúa Giê-su.  Hãy để chiến thắng của Người trước mặt bạn.  Hãy công bố nó:  Sự chết của Chúa Giê-su là đủ;  không còn luận phạt nữa;  tình yêu đã chiến thắng.  Hạy để tình yêu ấy quét sạch bất cứ tư tưởng nào cho rằng bạn sẽ thay đổi.  Hãy bỏ đi mọi việc tự lên án mình và hãy hương về tình yêu vững bền của Người.  Hãy để Người làm cho bạn được tràn đầy, thế là tội lỗi sẽ trôi đi hết.

 

          “Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!  Lạy Chúa, Chúa là niềm hy vọng và ơn cứu độ của con!”