Thứ Tư tuần 29 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 12:39-48

 

Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng.  (Lu-ca 12:40)

 

          Nhiều người trong chúng ta nghĩ về dụ ngôn này theo ý nghĩa từ “tận thế”.  Chúng ta hình dung ra giờ phút cuối cùng khi Chúa Giê-su trở lại để phán xét trần gian.  Một khi giờ phút ấy tới, chúng ta sẽ chẳng có thì giờ để sẵn sàng đâu.  Hoặc chúng ta tưởng tượng Người đến trong giờ sau hết của chúng ta, khi chúng ta phải tính sổ cuộc đời mình.  Tốt hơn cứ sáng suốt ý thức rằng sẽ có lúc khi chúng ta đứng trước mặt Chúa, mụn lở đủ thứ, và đang chịu đựng cái nhìn thấu suốt của Người.  Chúng ta chuẩn bị thế nào cho ngày ấy?

          Câu trả lời là chính Chúa Giê-su sẽ chuẩn bị cho chúng ta, bằng cách Người hằng đến với chúng ta trong cuộc sống.  Bạn hãy nghĩ tới nhiều biến cố bất ngờ, tốt cũng như xấu, có thể xảy ra cho bạn:  bạn chạy nhanh đến bệnh viện vì vợ bạn sắp sinh đứa con đầu lòng.  Bạn nhận một cú điện thoại nửa đêm vì có người thân đang hấp hối.  Bạn được tăng lương bất ngờ, hoặc người chủ bảo bạn hãy dọn đồ đạc của bạn trong văn phòng và nghỉ việc.  Trong tất cả những tình huống ấy, Chúa Giê-su ở với bạn, Người nói:  “Thầy đây.  Con đã sẵn sàng cho Thầy chưa?”

          Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc trở lại của Chúa Giê-su có nghĩa là đón tiếp Người vào trong tâm hồn chúng ta trong mọi cơ hội.   Nó có nghĩa là nhìn vào mọi tình huống bằng con mắt đức tin, cố gắng hết sức gặp gỡ sự hiện diện của Chúa Giê-su và thánh ý Người.  Nó có nghĩa là lượng giá mọi hoàn cảnh trong cuộc đời chúng ta theo những lệnh truyền và lời hứa của Tin Mừng.  Nói tóm lại, chuẩn bị sẵn sàng đón Chúa có nghĩa là sống với cặp mắt hướng về trời đang khi chúng ta tiếp tục sống trên trần gian này.

          Chúa muốn mở mắt bạn hôm nay.  Người muốn ban cho bạn một viễn tượng của trời cao.  Hãy để Người mở rộng tầm nhìn của bạn, để ban có thể nhận ra bàn tay Người trong mọi tình huống, và để bạn có thể hoàn toàn phó thác đời mình cho Người.  Giờ đây bạn hãy dành một ít phút và xin Chúa Thánh Thần mở cửa trời cho bạn.  Đó là cách tốt nhất để sẵn sàng cho ngày sau hết khi trời cao xuống với đất thấp, và khi chúng ta là những tạo vật dưới đất được đem lên trời cao.

 

          “Lạy Chúa, con muốn sẵn sàng đón Chúa trở lại.  Xin giúp con biết bỏ đi mọi sự không thuộc về Chúa.  Xin Chúa làm cho con thành một bình sành tinh tuyền để con sống cho vinh quang Chúa mà thôi”.