Chúa Nhật tuần 3 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 4:12-23

 

Các anh hãy đi theo tôi.  (Mát-thêu 4:19)

 

          Nhiệt tâm, hứng khởi, xác tín và tình yêu, vậy đức tính nào của Chúa Giê-su khiến cho những môn đệ đầu tiên mau mắn rời bỏ tổ ấm, gia đình và nhà cửa để đi theo Chúa?  Dù là đức tính nào đi nữa thì rõ ràng nó đã ảnh hưởng lớn trên những người này.  Đúng vậy, họ đã ở với Chúa ba năm trời, cùng Người đi khắp nơi vùng Thánh Địa cho đến khi Người bị đóng đinh thập giá tại Giê-ru-sa-lem.

          Chúng ta có thể ngạc nhiên không biết quyết định dứt khoát theo Chúa Giê-su có thực sự xảy ra trong một lúc nào đó không.  Có phải chỉ đơn thuần là Chúa Giê-su đã đi đến với họ và nói:  “Các anh hãy theo tôi” không?  Hay những lời đó là kết quả tột đỉnh của bao lần gặp gỡ và mời gọi?

          Có lẽ chẳng bao giờ chúng ta có câu trả lời đầy đủ.  Nhưng chúng ta có thể chắc chắn về điểm chính thánh Mát-thêu nhắm tới trong đoạn Tin Mừng này.  Ngài muốn chúng ta biết rằng bốn người này, Phê-rô, An-rê, Gia-cô-bê và Gio-an, đã quyết định bỏ lại lưới cá, rời gia đình họ hàng và trở thành môn đệ Chúa.  Hơn nữa, ba trong số bốn người ấy, Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an, là những môn đệ thân tín của Chúa Giê-su.  Họ được đặc ân chứng kiến những điều các môn đệ khác không được chứng kiến là Chúa biến đổi hình dạng, hấp hối trong Vườn Dầu và cho con gái ông Giai-rô sống lại từ kẻ chết.  Chúng ta có thể xem như Chúa mời gọi ba người này hãy làm chứng nhiều hơn cho Người vì họ dấn thân cho người nhiều hơn và vì Người muốn họ trở thành những người lãnh đạo trong số các anh em.

          Lời gọi của Chúa Giê-su “Các anh hãy đi theo tôi” cũng là lời gọi dành cho chúng ta nữa.  Chúng ta hết thảy được kêu gọi làm môn đệ Chúa.  Cho nên nếu chúng ta khiêm tốn và vâng lời đáp lại Chúa, chúng ta sẽ được phần thưởng là nhận ra tinh thần của Chúa Giê-su và cảm nghiệm được tâm hồn Người nhiều hơn.

          Đức Giáo Hoàng Biển-đức XVI đã nói:  “Cứ khi nào có một người bị đánh động và mở lòng cho Chúa Ki-tô là cộng đoàn đích thực sẽ được lớn lên”.  Chúng ta hãy xin Chúa Giê-su cho chúng ta thấy những điều Người đã cho những môn đệ này thấy trước kia, để chúng ta có thể lựa chọn sống cho Người và xây dựng Giáo Hội Người giữa thế giới chúng ta.

 

          “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã gọi con.  Con chọn đi theo Chúa!”