Thứ Ba tuần 3 Thường niên

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 22:3-16

 

Lễ thánh Phao-lô Tông Đồ trở lại

 

Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?  (Công Vụ Tông Đồ 22:7)

 

          Trời!  Chỉ một thoáng, cuộc đời của Phao-lô hoàn toàn thay đổi.  Mới trước đây một lát, ông còn miệt mài lùng kiếm các người theo Chúa Giê-su.  Thế mà giờ đây ông đã trên đường trở thành một trong những vị rao giảng Tin Mừng vĩ đại nhất.  Xem ra điều này không thể tin được, có phải không?

          Cảm nghiệm của Phao-lô có thể khiến chúng ta nghĩ rằng nếu mình không có một biến cố ngoạn mục và đổi đời như của ngài, chúng ta sẽ thực sự không biết thế nào là sự trở lại.  Nhưng đó không phải là cách Chúa hoạt động.  Vậy chúng ta hãy xem sự trở lại nghĩa là gì, để chúng ta hiểu rõ hơn cảm nghiệm của chúng ta về Chúa.

          Sách Giáo lý Giáo Hội Công giáo gọi sự trở lại là “chuyển động trở về với Chúa” (1490).  Đó là quyết định rời bỏ tội lỗi và quay về với Chúa Giê-su, đón nhận Người là Đấng cứu độ và là Chúa.  Cũng như kinh nghiệm của thánh Phao-lô trên đường đi Đa-mát, sự trở lại là việc đáp trả trước mặc khải của Thiên Chúa.  Đó là quyết định chấp nhận lời Người gọi “hãy đến mà xem” cho biết Chúa Giê-su là ai và Ngài có thể làm gì qua chúng ta (Gio-an 1:46).

          Ngoài những cuộc trở lại lớn lao như của thánh Phao-lô chẳng hạn, một số trong chúng ta có nhiều cuộc trở lại nho nhỏ tích tụ lại.  Những cuộc trở lại nhỏ bé này xảy ra khi Chúa mở mắt chúng ta để nhận ra sự tốt lành của Người và thấy mình cần đến ơn cứu độ của Chúa Giê-su.  Có lẽ chúng ta bị đánh động do một bài giảng trong Thánh lễ, rồi chúng ta thấy được chân lý của Chúa theo cách mới.  Hoặc những biến cố trong cuộc đời cho chúng ta thấy chúng ta rất cần đến ơn cứu độ của Chúa Giê-su và Người xót thương chúng ta đến chừng nào.  Hoặc có lẽ chúng ta chỉ biết yêu mến Chúa tha thiết hơn và từ bỏ tội lỗi khi cuộc sống chúng ta được phơi bày ra.  Những điều này có thể không có bề nổi như cuộc trở lại của thánh Phao-lô, nhưng nguyên chất của sự trở lại thì vẫn thế, chẳng có gì khác biệt cả!

          Hôm nay có lúc nào đó bạn hãy nhìn lại xem Chúa đã lôi kéo bạn đến với Người như thế nào.  Bạn hãy nhìn lại cuộc sống để thấy tất cả những lý do tại sao bạn phải biết ơn vì ân sủng Người cứu chuộc bạn và mở cửa thiên đàng cho bạn.  Bạn có tưởng tượng được cuộc đời bạn sẽ ra sao nếu bạn nhất định không muốn theo Chúa không?  Vậy bạn hãy chúc tụng Chúa vì lòng thương xót, kiên nhẫn và yêu thương của Người khi Người kêu gọi bạn đến bên Người nhé!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã sai Con Cha đến cứu thoát con khỏi tội lỗi!  Xin Cha giúp con hôm nay biết sống cho Cha”.