Thứ Hai tuần 3 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 3:22-30

 

Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được?  (Mác-cô 3:23)

 

          Toàn thể miền đất Ga-li-lê sôi động.  Dân chúng được chữa lành đủ mọi thứ bệnh tật.  Thậm chí những người bị quỷ ám cũng được giải thoát.  Tất cả đều do một người đã thực hiện, đó là Chúa Giê-su người Na-da-rét.  Người ta chưa khi nào thấy xảy ra như thế.  Vậy thì tại sao những kinh sư lại cho rằng Chúa Giê-su bị Xa-tan ám?  Làm sao họ lại tưởng tượng là Chúa đã thực hiện những phép lạ đó nhờ quyền năng của thần dữ?

          Chúa Giê-su đã cho thấy lập luận sai lầm của họ.  Chắc chắn Xa-tan không thể tự hủy hoại chính mình!  Chắc chắn ở đây phải là hành động của Thiên Chúa.  Tuy nhiên trong lập luận giả dối ấy còn nhiều điều khác nữa.  Khi phủ nhận là Chúa Thánh Thần hoạt động qua Chúa Giê-su, các kinh sư liều mình phạm thứ tội không thể được Chúa tha thứ (Mác-cô 3:29).  Nếu họ không thể tin vào những phép lạ Chúa Giê-su làm ngay trước mắt họ thì làm sao họ có thể tin vào ơn cứu độ Người ban cho họ?

          Vậy bạn đừng để cho bài đọc hôm nay khiến bạn hồi hộp lo lắng về số phận của bạn.  Nếu bạn thực sự tin Chúa Giê-su là Chúa và Đấng cứu độ, chính điều ấy là bằng chứng cho thấy Chúa Thánh Thần đang sống trong bạn, giúp cho bạn có đức tin sâu xa hơn.  Câu hỏi duy nhất phải là:  “Tôi có thể để cho Chúa Thánh Thần hoạt động nhiều hơn được bao nhiêu nữa trong cuộc sống của tôi?”  Người muốn làm Đấng bênh vực, soi sáng, an ủi bạn trong lúc vui cũng như khi buồn.  Người muốn giúp bạn loan báo Tin Mừng.  Người muốn ban cho bạn những thị kiến và những giấc mơ cho đời bạn cũng như cho những người anh chị em trong Chúa Ki-tô (Giô-en 3:3).

          Nếu bạn muốn tiếp xúc nhiều hơn với Chúa Thánh Thần, bạn hãy biết rằng Người cũng muốn tiếp xúc với bạn như thế!  Vậy bạn hãy tiến tới và tiếp xúc với Người.  Bạn hãy đọc Kinh Thánh mỗi ngày, xin Chúa Thánh Thần giúp bạn đón nhận Lời Chúa.  Bạn hãy chế ngự những chia trí trong giờ cầu nguyện và lắng nghe tiếng Người.  Hãy mời Người ở lại với bạn trong suốt ngày tại sở làm, ở nhà với gia đình hoặc trong bất cứ tình huống nào bạn cần đến sự khôn ngoan, bình an và sức mạnh của Người.  Biết đâu được!  Có thể bạn sẽ thấy một số phép lạ giống như dân chúng Ga-li-lê đã chứng kiến!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con biết nhìn bằng con mắt của Chúa.  Xin giúp con xác tín khi con cần tự chế và soi sáng cho con khi con cần sự cảm thông.  Xin Chúa cho tâm hồn con luôn chú ý lắng nghe tiếng thì thầm của Chúa”.