Thứ Năm tuần 3 Thường niên

Suy niệm Do-thái 10:19-25

 

Chúng ta hãy làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt.  (Do-thái 10:24)

 

          Sứ điệp Tin Mừng thật đơn giản!  Nhờ thập giá và phục sinh, Chúa Giê-su đã mở đường cho chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và bước vào sự hiện diện của Chúa.  Chúa Giê-su đã sống lại và giờ đây cánh cửa đã mở ra cho tất cả chúng ta.  Nhưng vì sứ điệp đơn giản và thẳng thắn như vậy nên nhiều khi chúng ta cần được giúp để nhận ra cánh cửa mở ấy nằm ngay trước mặt chúng ta.  Đó cũng chính là nơi những anh chị em trong Chúa Ki-tô bước vào.

          Đôi khi họ nhắc nhở chúng ta rằng các bí tích thì đầy sức mạnh và lúc nào cũng sẵn sàng.

          -  “Bạn có vẻ nặng nề lắm rồi.  Bạn có nghĩ cần phải đi xưng tội hay không?”

          -  “Tôi sắp đi tham dự Thánh lễ sau ca làm của tôi hôm nay.  Bạn có muốn cùng đi với tôi không?”

          -  “Tôi không rõ ông thân sinh của bạn có muốn lãnh nhận bí tích Xức dầu Bệnh nhân hay không.  Bạn biết đấy, ông cụ đâu cần phải chờ đợi đến lúc sắp qua đời thì bạn mới đi mời cha đến xức dầu kẻ liệt”.

          Đôi khi họ giúp chúng ta thấy những cơ hội mà chúng ta coi thường không nhận ra.  Có thể họ cho chúng ta biết về một trung tâm dành cho những người lang thang hè phố đang cần những người đến giúp nấu ăn.  Có thể họ mời chúng ta tham dự lớp học hỏi Kinh Thánh chúng ta đã định bỏ qua.  Hoặc có thể họ thúc giục chúng ta hãy viết cho vị dân biểu của chúng ta về một vấn đề quan trọng hay tham dự một buổi họp của hội đồng giáo dục địa phương.

          Đôi khi họ giúp chúng ta nhận biết Chúa Thánh Thần đang hoạt động thế nào trong cuộc sống chúng ta.

          -  “Thật là một ý tưởng tốt đẹp!  Rất là hứng khởi!  Tôi có thể giúp gì cho bạn để thực hiện?”

          -  Bạn luôn có một cái nhìn xa hơn là tôi.  Tôi thực sự biết ơn cách bạn giúp tôi mở rộng tầm mắt”.

          -  “Bạn thật tuyệt vời khi nhận ra cốt lõi của tình huống phức tạp.  Bạn đừng sợ phải phát biểu theo cách nhìn của bạn”.

          Đôi khi họ khuyến khích chúng ta hãy tin tưởng Chúa và hãy vững lòng khi đức tin chúng ta bị lung lay.  Có những khi đức tin chúng ta giúp họ thêm kiên trì trải qua thử thách.  Với những cách như thế và thật nhiều như vậy, chúng ta đều có thể “người này thúc đẩy người kia” phó thác nơi Chúa mỗi ngày một hơn!

 

          “Lạy Chúa, con muốn ở bất cứ đâu có dân Chúa tụ họp lại nhân danh Chúa.  Xin giúp con biết cho và nhận những khích lệ làm cho tất cả chúng con thành những người quản lý tốt những ân huệ và tài năng Chúa đã ban cho chúng con”.