Thứ Sáu tuần 3 Thường niên

Suy niệm Do-thái 10:32-39

 

Anh em cần phải kiên nhẫn để thi hành ý Thiên Chúa.  (Do-thái 10:36)

 

          Bạn có nhớ lần đầu tiên khi gặp Chúa hoặc cảm nghiệm tình yêu hay sự hiện diện của Người trong đời bạn không?  Có thể khi ấy bạn quá phấn khởi nên không để ý tới những khó khăn của cuộc sống.  Có lẽ bạn nhảy vào công việc phục vụ, dẹp bỏ tiện nghi, vì bạn quá cảm động trước tình yêu của Chúa và thấy cần phải chia sẻ tình yêu ấy.  Những Ki-tô hữu được nhắc đến trong thư Do-thái cũng đã có một thời “trăng mật” như vậy.  Họ rất kích động do mối tương quan mới với Chúa Giê-su nên vui vẻ chịu đựng những bách hại và tù đày vì danh Người.  Mặc dù họ không phải chịu cảnh ngược đãi vào lúc ấy, họ vẫn nâng đỡ những người bị bách hại.  Hầu như họ đi tìm sự rắc rối!

          Nhưng rắc rối chẳng phải đâu xa, mà ở ngay nơi họ dưới hình thức lo lắng.  Vì thế tác giả thư Do-thái đã khích lệ họ hãy bám chặt lấy niềm tin vào Chúa Giê-su.

          Rắc rối xem ra cũng gặp thấy nơi chúng ta nữa.  Lòng nhiệt thành của chúng ta lúc đầu thật mạnh mẽ, giờ đang trở nên nhạt phai do những lo lắng việc nhà và sở làm.  Rồi lại còn ma quỷ đang dùng những quyến rũ của trần gian hoặc cảm nghĩ bất xứng để cố lôi kéo chúng ta đừng chú ý vào Chúa Giê-su nữa.

          Nhưng điều này chưa phải là hết chuyện đâu.  Chúa hứa sẽ làm cho bạn đổi mới và rạng rỡ hơn.  Người biết nhiều lần bạn cần phải chịu đựng và Người còn sẵn sàng giúp bạn hơn là bạn mong mỏi.  Người chỉ đòi hỏi bạn phải kiên trì trong cầu nguyện và giữ lời Người trong tâm hồn.  Nếu bạn trung thành được với hai điều đơn giản đó, Người sẽ ban cho bạn ân sủng cần thiết không những để bạn đứng vững mà còn thăng tiến nữa.

          Bạn hãy nhớ:  Chúa đặt nặng giá trị của một đức tin về lâu về dài hơn là mối nhiệt tâm sôi nổi.  Người biết cuộc sống Người kêu gọi chúng ta phải có thì giống như cuộc hôn nhân hơn là như một chuyện tình ái vắn vỏi.  Cuộc hôn nhân ấy đòi hỏi cả hai phải làm bao nhiêu việc để có thể trở nên một!  Dĩ nhiên có sự nhiệt tâm và phấn khích, nhưng cũng có sự kiên trì và dấn thân cho nhau.

          Anh chị em, Chúa dấn thân cho chúng ta muôn đời.  Làm sao chúng ta có thể đáp lại sự dấn thân ấy của Người nếu không phải là cố gắng hết sức cam kết với Người?  Vậy chúng ta hãy vững lòng, biết rằng Chúa điều khiển mọi sự dễ cũng như khó vì ích lợi của chúng ta.  Chúng ta hãy dùng óc tưởng tượng để như lắng nghe Người hỏi:  “Con có nhận Ta làm Chúa của đời con, cho đến hết đời không?  Con có muốn yêu mến và tôn kính Ta mọi ngày không?”

 

          Lạy Chúa, có, con xin nhận và con muốn”.