Thứ Tư tuần 3 Thường niên

Suy niệm 2 Ti-mô-thê 1:1-8

 

Lễ thánh Ti-mô-thê và Ti-tô

 

Tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa.  (2 Ti-mô-thê 1:6)

 

          Hôm nay chúng ta mừng lễ hai thánh Ti-mô-thê và Ti-tô, là hai trong số những giám mục tiên khởi.  Trong ngày này, một chân lý chiếu tỏa, là cho dù vai trò của giám mục thay đổi thế nào qua nhiều thế kỷ thì sứ mệnh của các ngài vẫn nguyên như vậy, tức là cổ võ tín hữu nắm vững và phát triển trong đức tin của họ.  Các giám mục được Chúa gọi hiến thân giúp mọi người đạt tới tầm vóc sung mãn nhất của Chúa Ki-tô.

          Hầu hết chúng ta đâu phải là giám mục, nhưng hết thảy đều nằm trong mạng lưới tương quan với người khác là những người chúng ta có thể tiếp xúc hoặc ảnh hưởng:  đó là con cái chúng ta, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng, giáo dân cùng xứ đạo.  Trong tất cả những tương quan này, chúng ta đều có thể quan tâm đến đời sống thiêng liêng của họ và khích lệ họ làm bừng cháy lên những tài năng tuyệt vời Chúa ban cho họ.  Vậy chúng ta hãy xem mối tương quan giữa thánh Phao-lô với Ti-mô-thê để thấy được chúng ta phải làm sao trở thành những người khích lệ và gợi ý cho người khác.

          Rõ ràng thánh Phao-lô đã đích thân can dự vào cuộc sống của Ti-mô-thê.  Chính nhờ tình bạn và thương yêu nhau mà thánh Phao-lô đã có thể khám phá ra những tài năng của Ti-mô-thê và khích lệ ông hãy sử dụng chúng.  Tình bạn của thánh Phao-lô với Ti-mô-thê cũng cho ngài sự tự do để giúp ông đặt những chân lý vững vàng của Tin Mừng làm nền móng cho đời sống của ông.

          Đây cũng là một gương mẫu cho chúng ta.  Cho dù bận rộn với bao nhiêu chuyện, chúng ta vẫn có thể học biết phải làm sao chú ý tới những người chung quanh, liên lạc với họ và biết được những ước vọng cũng như những sợ hãi của họ, những niềm vui cũng như những thách đố của họ.  Chúng ta có thể nhận ra những tài năng của người khác và khích lệ họ sử dụng chúng để xây dựng cho dân Chúa.  Rồi chúng ta cũng có những cơ hội khích lệ bạn bè khi đức tin của họ bị lung lạc.  Chúng ta không cần phải làm giám mục hay linh mục mới có thể tạo nên thay đổi trong Giáo Hội.  Tất cả chúng ta đều có thể khích lệ nhau và cùng nhau xây dựng, đem ngọn lửa vào cuộc sống người khác cho tới khi toàn thể Giáo Hội bừng cháy lên lòng nhiệt thành vì Chúa!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra mọi người trong cuộc sống của con bằng con mắt của Chúa.  Xin Chúa dạy con biết phải làm thế nào trở thành kẻ khích lệ và đem lại hy vọng cho người khác”.