Chúa Nhật tuần 30 Thường niên

Suy niệm 1 Thê-xa-lô-ni-ca 1:5-10

 

Anh em đã nên gương cho mọi tín hữu.  (1 Thê-xa-lô-ni-ca 1:7)

 

          Thánh Phao-lô quả thực yêu thương anh chị em tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca!  Dường như đức tin và niềm vui của họ ở trong Chúa đã làm cho ngài được an ủi rất nhiều.  Vậy chúng ta hãy xem chứng từ của những tín hữu sơ khai này để biết được chúng ta phải làm sao sống đời Ki-tô và chia sẻ đức tin chúng ta với những người chung quanh chúng ta.

          Trước hết thánh Phao-lô nói rằng những tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca đã tiếp nhận lời Chúa với niềm vui (1 Thê-xa-lô-ni-ca 1:6).  Họ đã nghe về Tin Mừng, đã cảm nghiệm sức mạnh của Thiên Chúa, và đã đón nhận Chúa Giê-su vào cuộc sống của họ.  Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta cũng một sức mạnh ấy.  Vậy cũng như họ, chúng ta hãy đón nhận Chúa Giê-su và gắn bó với Người mỗi ngày một hơn.

          Thứ hai, thánh Phao-lô nói rằng họ đã lãnh nhận sứ điệp “giữa bao nỗi gian truân với niềm vui” (1 Thê-xa-lô-ni-ca 1:6).  Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng đối với họ.  Nhưng chứng từ của họ cho chúng ta biết chúng ta đừng để cho những khó khăn cuộc sống cướp đi niềm vui của chúng ta.  Khi chúng ta kiên vững trong đức tin, chúng ta sẽ thấy mình được bao bọc và nâng đỡ do tình yêu của Chúa Giê-su, giống như họ vậy.

          Thứ ba, các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca đã không phí phạm thì giờ tuyên xưng đức tin mới của họ (1 Thê-xa-lô-ni-ca 1:8-9).  Họ đã vận dụng hết can đảm để nói cho người khác nghe về Chúa Giê-su.  Tin tức về những cuộc trở lại của họ với Chúa Ki-tô rất cảm động xem ra đã lan rộng.  Cũng như họ, chúng ta được mời gọi hãy chia sẻ Tin Mừng, cùng với tình yêu và nhân ái (1 Phê-rô 3:15-16).

          Sau cùng, họ đã sống lời hiệu triệu của Giáo Hội sơ khai:  “Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến!”  Đầy ơn Chúa Thánh Thần, họ đã ngước mắt hướng về trời cao.  Lòng ước ao chờ đợi Chúa Giê-su đến lần thứ hai của họ có thể dạy chúng ta hãy chú tâm tương tự như thế trong cuộc sống chúng ta.  Chúng ta phải mong đợi ngày tận thế khi thiên đàng sẽ thuộc về chúng ta!

          Tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca đã để lại cho chúng ta một tấm gương sống động.  Ước mong chúng ta hết thảy hãy quyết định sống bốn điểm nói trên, để chúng ta cũng trở nên những gương mẫu đức tin cao quý.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin cho con được tràn đầy niềm vui và sức mạnh của Chúa hôm nay”.