Thứ Ba tuần 30 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 8:18-25     

 

Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người.  (Rô-ma 8:19)

 

          Bạn hãy hình dung trong con mắt tâm trí bạn quang cảnh mặt trời mọc trên một bãi biển thanh vắng.  Bạn hãy tưởng tượng những tia sáng rạng đông đầu tiên tràn xuống mặt nước, làm ánh lên những đường sáng mầu vàng.  Bạn hãy nghe tiếng chim biển vọng trong không khí khi chúng là là bay trên sóng.  Bạn hãy nhìn sóng xô trên cát biển, trải những đường bọt trắng rồi cuộn lại trở về với đại dương.  Thật là huy hoàng, bình an, tưởng như bạn có thể vĩnh viễn ngồi ở đó chiêm ngắm.

          Khi suy gẫm về vinh quang đang chờ đợi chúng ta là các tín hữu, thánh Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng mọi tạo vật cùng chia sẻ vào vinh quang ấy.  Chính lòng ao ước nên trọn lành đã làm chúng ta cảm nhận như đang nhìn thấy một buổi bình minh rực rỡ, nhìn ngọn núi tuyết phủ trắng đỉnh cao, hoặc chăm chú nhìn vào bất cứ một kỳ quan thiên nhiên nào.  Tinh thần của chúng ta đã nhận được “điện tín đánh bằng tay” để biết rằng dù cho thiên nhiên đẹp như vậy, nhưng vẫn có một điều gì đó đẹp hơn đang tới.  Thế giới thiên nhiên chỉ là phản ánh của thiên đàng, và của Thiên Chúa uy nghi quyền năng, Đấng chia sẻ thiên nhiên với chúng ta!

          Niềm hy vọng vinh quang này là điều chúng ta cần được nhắc nhở mỗi ngày.  Hết thảy chúng ta đều nhiều lần đối phó với cám dỗ kéo chúng ta chú ý đến cái tiêu cực, tức là tình trạng tội lỗi của chúng ta, những cuộc phấn đấu của chúng ta, hoặc những khó khăn đảo điên chúng ta phải đối phó với thế giới.  Đang khi chúng ta không được bỏ qua những điều ấy, chúng ta cũng chẳng có thể làm những chứng nhân Ki-tô cách hữu hiệu được nếu đánh mất đi viễn tượng đời đời của chúng ta.  Chứng từ có tính cách thuyết phục nhất để chúng ta làm chứng cho Chúa Giê-su, đó là một cuộc sống đầy tự do và hy vọng, một cuộc sống giúp cho người khác nhận ra lời hứa Nước Trời.

          Bạn có muốn được “tinh thần hướng về trời” đang khi vẫn còn đứng trên mặt đất này không?  Vậy thì bạn hãy cố dành thì giờ mỗi ngày để chúc tụng Chúa.  Bạn hãy nâng tâm hồn lên trời và hãy chú tâm vào lời hứa Chúa Giê-su đã hứa với bạn.  Bạn hãy quyết tâm “chúc tụng Chúa trong mọi lúc” rồi bạn sẽ thấy mình lớn lên trong niềm tin tưởng vào số phận trên trời của bạn (Thánh Vịnh 34:2).  Bạn cũng hãy biết rằng khi bạn nâng tâm hồn lên với Chúa khi thờ phượng, bạn sẽ gần Người và Người cũng sẽ gần bạn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa!  Con biết Chúa đang đứng bên con giữa bao thử thách của con.  Sống trong sự hiện diện của Chúa, đó là tất cả những gì con cần.  Lạy Chúa, con hết lòng ca tụng Chúa!”