Thứ Bảy tuần 30 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 14:1,7-11

 

Khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối.  (Lu-ca 14:10)

 

          Ngay trước khi ban lời huấn dụ ngắn này, Chúa Giê-su đã nêu gương về cách cư xử Người nói ở đây.  Khi bước vào nhà, Chúa không chọn chỗ danh dự ở bàn tiệc.  Trái lại, Người đã xếp lại những bận tâm của Người và lo lắng cho người khác.  Người chỉ chú ý đến một người khách mời đang rất cần được chữa lành và được tiếp đón, đó là một người đàn ông đang mắc bệnh phù thũng.  Chúa Giê-su biết Người sẽ bị chỉ trích vì chữa lành cho người bệnh này vào ngày sa-bát, nhưng Người không thể bỏ qua dịp giúp cho một người hết đau khổ, hoặc để làm gương mẫu sống động cho lời Người giảng.

          Mặc dù “những người ở đó đang dò xét Người”, Người không để mất cơ hội, tỏ ra như một người quan sát lối sống của con người.  Người ý thức nhu cầu của người đàn ông này và vẻ thù nghịch của những người kia.  Người cũng nhận thấy khách được mời khoe khoang chức vị, chọn chỗ danh dự trên bàn tiệc.  Cho nên Người cho một ít lời khuyên thực hành:  Hãy ngồi và chỗ cuối.

          Chúa Giê-su không đề nghị lối khiêm nhường giả tạo, chọn chỗ thấp hơn để kiếm chỗ cao hơn khi có ai quan trọng muốn đưa bạn lên chỗ cao hơn.  Không phải vậy.  Người muốn các môn đệ Người hãy đề cao người khác trước hết, đón chào họ với tình yêu của Chúa Cha.  Người biết rằng nếu trước tiên chúng ta nghĩ đến người khác, chúng ta sẽ không có thì giờ và cũng chẳng cần phải lo lắng về địa vị của mình.

          Đây cũng cùng một nguyên tắc thánh Phao-lô dạy cho tín hữu Phi-líp-phê khi ngài bảo họ:  “Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhượng mà coi người khác hơn mình” (Phi-líp-phê 2:3).  Chúng ta có thể thực hành điều này bằng cách mỗi ngày quyết định cố gắng giúp cho một người xem ra cần giúp.  Có lẽ đó là một người bạn cùng sở đang cần lời khích lệ.  Có lẽ đó là người hàng xóm đang phấn đấu với cơn bệnh lâu ngày và cần nhờ một người đi lấy thuốc giùm.  Hoặc có lẽ là một trong những đứa con của bạn đang gặp khó khăn ở trường học và cần thêm một chút chú ý để nó được tự tin hơn.  Dù là hoàn cảnh nào, bạn hãy xin Chúa Cha giúp bạn cảm nghiệm được tình yêu của Người dành cho người ấy.  Rồi bạn hãy đến với họ.  Bạn hãy đem Chúa Ki-tô đến với người ấy và hãy xem Chúa Thánh Thần hoạt động trong cả hai tâm hồn các bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết nhận định qua những tình huống éo le hôm nay lời Chúa mời gọi hãy đến với anh chị em trong tình yêu thương”.