Thứ Năm tuần 30 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 8:31-39

 

Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?  (Rô-ma 8:31) 

 

          Thánh Phao-lô đã phải đối phó với nhiều điều khác nữa hơn là những khó khăn cuộc sống của ngài.  Nhưng bất kể phải đối phó với điều gì – đắm tàu, bị cầm tù, bị đám vô lại tấn công, hoặc bị đánh đòn công khai – ngài luôn luôn làm sao để giữ vững ý thức vui lòng và nhiều khi còn là vui mừng nữa.  Làm sao ngài có thể làm được điều ấy trên mặt đất này?

          Không phải nhờ những phương tiện trần thế, vậy đó!  Thánh Phao-lô đã có thể được bình an là vì ngài hướng mắt nhìn vào Chúa Giê-su và vào chứng từ niềm vui và bình an của chính ngài.  Cứ nhìn vào bài Tin Mừng hôm nay, bạn sẽ thấy một thí dụ của những câu chuyện đã gây phấn khởi cho thánh Phao-lô và các Tông đồ khác.  Chúa Giê-su được cảnh giác là vua Hê-rô-đê đang theo dõi Người, nhưng việc ấy không làm cho Chúa Giê-su khiếp sợ mà thôi rao giảng, dạy dỗ và chữa lành.  Ngài biết những gì Thiên Chúa đã kêu gọi ngài phải làm và ngài tin tưởng rằng Chúa Cha sẽ chăm sóc ngài bất kể xảy ra điều gì.

Chính cách tín thác vào lòng nhân lành và quan phòng của Thiên Chúa như thế đã nâng đỡ thánh Phao-lô.  Và sự tín thác ấy cũng có thể nâng đỡ chúng ta nữa.  Chúa bênh vực hết thảy chúng ta!  Người đứng về phía chúng ta!  Kế hoạch và sức mạnh của Người còn lớn lao hơn những thử thách chúng ta phải đối phó ngay bây giờ rất nhiều, dù là một khó khăn về tài chánh, một mối tương quan bị tổn thương hay một cái chết bất ngờ.

Nhưng làm sao chúng ta đạt được lòng tín thác Thiên Chúa như vậy?  Làm sao chúng ta chắc chắn được Thiên Chúa bênh vực chúng ta?  Câu trả lời đơn giản và là điều chúng ta không bao giờ có thể nhấn mạnh đủ:  chính là nhờ cầu nguyện.  Mỗi ngày chúng ta cần đổi mới chính bản thân bằng cách nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Chúa, chìm đắm trong lời Người và trầm mình trong Thánh Thần.  Chỉ cần hai mươi phút mỗi ngày thì chúng ta sẽ thấy mình tín thác hơn, an bình hơn và ít lo lắng hơn khi những lúc khó khăn xảy đến.

Không gì thay thế được cho việc cầu nguyện hằng ngày.  Ngay cả khi cuộc sống êm xuôi, chúng ta vẫn cần tiếp xúc với sự hiện diện của Thiên Chúa để chúng ta khỏi xa lạc mất Người.  Cha chúng ta muốn ban cho chúng ta thật nhiều hồng ân, chứ không phải chỉ giúp đỡ chúng ta trong những khi khốn khó.  Người muốn thuyết phục chúng ta mỗi ngày rằng Người bênh vực chúng ta và không gì có thể thắng được chúng ta nếu chúng ta đâm rễ sâu trong Người!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con đặt hy vọng vào lời Chúa và đường lối Chúa.  Xin giúp con biết ở gần Chúa trong lúc thuận lợi cũng như khi khó khăn”.