Thứ Sáu tuần 30 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 2:19-22

 

Lễ thánh Si-mon và thánh Giu-đa, Tông Đồ

 

Anh em là người đồng hương với các người thuộc dân thánh.  (Ê-phê-xô 2:19)

 

          Là tôi ư?  Ngang hàng với các vị đại thánh của Giáo Hội hay sao?  Không thể như vậy! Không, không đâu.

          Thánh Si-môn và thánh Giu-đa mà chúng ta mừng lễ hôm nay có lẽ cũng đã có những câu hỏi tương tự.  Các ngài không phải là những người xuất chúng trong số các Tông Đồ.  Không như Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an, các ngài không có mặt trong cuộc Hiển dung của Chúa.  Các ngài không được chứng kiến Chúa Giê-su cho con gái ông Giai-a sống lại từ kẻ chết.  Các ngài cũng không phải là chứng nhân cho cuộc hấp hối của Chúa Giê-su trong Vườn Dầu.  Chắc chắn hai vị này đều cảm thấy lúc nào cũng bên nhau như hình với bóng!

          Hai thánh Si-môn và Giu-đa có thể không được người ta chú ý tới nhiều trong sách Tin Mừng, nhưng cuộc sống của các ngài sau ngày Thánh Thần Hiện Xuống đã không còn như thường nữa.  Khẩu truyền về thánh Si-môn có rất nhiều.  Người ta bảo ngài đã có mặt tại những nơi xa xôi như Galstonbury và Ba-tư.  Mặc dù người ta không nói là thánh Giu-đa đã đi xa, nhưng ngài đã có công đem Tin Mừng đến Armenia trước khi chết tử đạo tại Beirut.

          Đây là vẻ đẹp của đời sống mà chúng ta được thừa hưởng do các vị Tông Đồ.  Hai thánh Si-môn và Giu-đa cho chúng ta thấy đang khi chúng ta hết thảy đều có một vai trò sống động trong kế hoạch của Chúa, thì không ai trong chúng ta có thể đóng bất cứ vai trò nào khác.  Điều ấy không làm chúng ta kém đi giá trị hoặc tầm quan trọng.  Nhưng điều ấy làm cho tất cả chúng ta thành những phần tử của cùng một gia đình.  Thánh Phao-lô có lần đã sử dụng cách so sánh với thân thể con người để nói lên chân lý này.  Tay không thể làm những gì chân làm, nhưng cả hai đều cần thiết.  Như mọi mạch máu và mọi mao quản đều có những chức năng sống động riêng, chúng ta cũng phải sống động để làm cho thân thể mầu nhiệm Chúa Ki-tô được lớn lên và mạnh khỏe (1 Cô-rin-tô 12:12-27).

          Sự kiện rất nhiều nơi cho rằng hai vị thánhTông Đồ ít được biết tới đã có mặt tại đấy chứng tỏ rằng các ngài đã có ảnh hưởng còn xa hơn cả những gì sách Tin Mừng nói với chúng ta.  Nó cũng chứng tỏ rằng ai cũng có thể thực hiện được sự thay đổi, bất kể người ấy là sáng giá hay không.  Hoặc chúng ta đang rao giảng trên bục nhà thờ, đang thay tã cho con ở nhà, hay đang sửa xe ở tiệm, chúng ta đều sống động đối với Chúa và Giáo Hội.  Không ai có thể thay thế được chứng từ độc đáo của bạn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết giữ lấy vai trò của con và phẩm giá làm một công dân của Nước Chúa.  Xin Chúa cho con thấy con phải làm thế nào để thực hiện một sự thay đổi ngày hôm nay”.