Thứ Tư tuần 30 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 8:26-30

 

Có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn.  (Rô-ma 8:26)

 

          Nếu như thánh Phao-lô đã viết “chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải”, thì làm sao chúng ta hy vọng lời cầu nguyện của chúng ta tới tai Chúa?  Chính thánh Phao-lô đã trả lời:  Thánh Thần cầu bầu cho chúng ta “bằng những tiếng rên siết khôn tả… theo đúng ý Thiên Chúa” (Rô-ma 8:26,27).  Chính Thần Khí là sự sống và sức mạnh của Thiên Chúa hoạt động trong tâm hồn con người mới có thể dẫn dắt chúng ta và dạy chúng ta cầu nguyện.

          Không phải là ngẫu nhiên giáo huấn của thánh Phao-lô được đưa vào giữa một bức thư nói về sức mạnh của sự chết và phục sinh của Chúa Giê-su.  Cũng như Chúa Giê-su là mẫu gương trong mọi sự khác, Người là mẫu gương cầu nguyện của chúng ta và thập giá của Người là nguồn suối cho việc cầu nguyện của chúng ta.  Cũng như Chúa Giê-su đã từ bỏ ý riêng và cả mạng sống Người, rồi hoàn toàn dựa vào thánh ý Chúa Cha, những điều ấy đều áp dụng cho chúng ta nữa.  Lời cầu nguyện làm cho trái tim Chúa Cha cảm động là lời cầu nguyện đã dẹp bỏ đi những ý tưởng và giả thiết của chúng ta, để chúng ta có thể học cầu nguyện theo một cách mới và mạnh mẽ hơn.

          Bạn có biết rằng Thánh Thần Thiên Chúa đang ở trong bạn không?  Bạn có tin được rằng nhiều ước ao yêu mến Chúa của bạn, ước ao cầu cho người ta được chữa lành và trở lại, và ước ao muốn tha thứ cho người khác, tất cả đều đến từ chính Thiên Chúa nhờ Thánh Thần ở trong bạn không?  Khi Chúa Giê-su rời thế gian này, Người đã sai Chúa Thánh Thần đến nói với chúng ta và thúc giục chúng ta ở mức độ ngôn từ loài người không sao diễn tả được.

          Thậm chí khi chúng ta cảm thấy xa cách với Chúa Thánh Thần, điều ấy không có nghĩa là Người đã bỏ chúng ta.  Điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta cần phải đến với Người.  Vậy bạn hãy tim mọi cách để Người có thể giục giã bạn cầu nguyện, thờ phượng và ban cho bạn hơn cả những gì bạn có thể bình thường làm được với sức riêng của bạn.  Bạn hãy để cho tâm trí thinh lặng khi cầu nguyện và hãy để nó nghỉ ngơi trong một đoạn Kinh Thánh.  Bạn hãy xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn một lòng yêu mến Chúa sâu xa hơn hoặc được hiểu biết về tình yêu của Chúa mà lời nói không có sức nào diễn tả nổi.  Bạn hãy đặt lòng tín thác của bạn vào Chúa Thánh Thần.  Người có những kế hoạch dành cho bạn còn huy hoàng hơn là bạn tưởng.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy con biết cầu nguyện hôm nay.  Xin Chúa đốt lên trong lòng con ước ao để cho thánh ý Chúa Cha được thể hiện trong cuộc đời con và trong đời sống của Giáo Hội Chúa”.