Thứ Ba tuần 31 Thường

Suy niệm Khải Huyền 7:2-4,9-14

Lễ kính Các thánh Nam Nữ

 

Tôi thấy:  Kìa một đoàn người thật đông đảo không tài nào đếm nổi.  (Khải Huyền 7:9)

 

          Hôm nay là một ngày tuyệt vời, cả trên thiên đàng lẫn trái đất.  Trên thiên đàng là việc ăn mừng gia sản vô giá mà mọi vị thánh đều được lãnh nhận.  Trên mặt đất là việc ăn mừng niềm hy vọng vĩ đại của mỗi người chúng ta vào lời Chúa hứa rằng:  nếu chúng ta hết sức gắn bó với Chúa Giê-su, chúng ta cũng sẽ được nhập đoàn với các thánh và các thiên thần ở chung quanh ngai tòa Thiên Chúa!

          Hôm nay khi bạn nghĩ về thiên đàng, hãy tưởng tượng các thánh đang khích lệ bạn và cổ võ bạn, tựa như người ta đang tham dự một trận banh lớn nhất thế giới.  Bạn thử hình dung các vị ấy đang nhìn bạn thi đấu trong trận banh lớn nhất đời.  Các vị ấy đang vẫy những tấm biển mang tên bạn và đang hô hoán thật lớn:  “Cố lên!  Hãy đứng vững trong sự thật!  Hãy theo tiếng Chúa gọi!  Cứ tiếp tục rao giảng Tin Mừng đi!”

          Trên hết mọi sự, các vị ấy đang kêu gọi bạn hãy học biết Chúa Giê-su nhiều hơn nữa.  Các ngài không muốn bạn chỉ biết về Chúa Giê-su, nhưng muốn bạn cảm nghiệm tình yêu của Người và hãy yêu mến Người như yêu mến một người bạn thân nhất.  Mối tương quan này là động lực thúc đẩy các thánh I-nha-xi-ô Loyola, Phan-xi-cô Assisi, và Gio-an XXIII.  Đó cũng là động lực chính đối với thánh Ca-ta-ri-na Sienna, Mẹ Tê-rê-xa, và Dorothy Day.  Hết thảy các ngài đều mong mỏi được ở trong sự hiện diện của Chúa.  Mối tương quan giữa các ngài với Chúa Giê-su thúc giục các ngài rao giảng Tin Mừng, dạy dỗ và phục vụ.  Rồi giờ đây các ngài đang ở trên thiên đàng, giục giã bạn hãy thực thi giống như các ngài vậy.  Cũng thế, hết các người thân yêu của bạn đã ra đi trước bạn cũng làm như vậy! 

          Khi bạn bắt đầu cảm thấy ngộp thở với danh sách tất cả những điều phải làm, bạn hãy nâng tâm hồn lên và biết rằng một đám người đông không thể đếm nổi đang cùng đứng với bạn.  Họ sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn.

          Vậy hôm nay bạn hãy dành một chút thì giờ để lắng nghe tất cả các thánh đang khích lệ bạn.  Bạn không một mình đâu.  Bạn đang có những người bạn tốt nhất trên thế giới này!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã cho con được dự phần vào gia đình thật lớn lao và thật vinh hiển như vậy!”