Thứ Bảy tuần 31 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 16:3-9,16,22-27

 

Tôi xin gửi lời thăm chị Prisca và Aquila, những người cộng tác với tôi.  (Rô-ma 16:3)

 

          Trước khi các nhà thờ được xây lên, các Ki-tô hữu đã họp nhau cầu nguyện và cử hành Thánh Thể tại nhà của họ.  Bà Prisca và Aquila là bạn thân và cộng sự viên của thánh Phao-lô luôn luôn được giao phó cho việc tiếp đón những cuộc họp mặt như thế tại nhà các bà.  Cho dù cuộc bách hại và lòng nhiệt thành làm việc tông đồ có làm cho các bà phải di dời chỗ ở thường xuyên, các bà vẫn không ngừng tiếp đón các tín hữu đến nhà mình.

          Mặc dù Rô-ma thế kỷ thứ nhất theo truyền thống phụ hệ, nhưng thật là hiếu kỳ khi thấy tên bà Prisca (hoặc tên tục của bà là Priscilla) luôn luôn đứng đầu tiên khi bà và bà Aquila được nói đến trong Kinh Thánh.  Có thể bà đã xuất thân từ một gia đình thượng lưu.  Nhưng cũng có thể vì bà có tài lãnh đạo hơn những người khác và do đó được biết đến nhiều hơn.  Dù lý do gì thì cặp đôi tuyệt vời này đã hết mình cho việc rao giảng Tin Mừng, với bà Prisca là chủ yếu.

          Khi thánh Phao-lô lần đầu tiên gặp hai bà Prisca và Aquila, họ đã là tín hữu và đã bắt đầu giúp đỡ người khác lớn lên trong đức tin, thí dụ như A-pô-lô (Công Vụ Tông Đồ 18:1-3).  Là người có tài năng, thánh Phao-lô đã biết ngài cần có những bạn thân để giúp ngài sống Tin Mừng ngài đã rao giảng, và cặp đôi Prisca-Aquila này dường như là hoàn toàn xứng hợp.  Nhận thấy họ có cùng một tinh thần trong tình yêu mến Chúa và dấn thân xây dựng Giáo Hội, thánh Phao-lô trở thành bạn tâm giao với họ.  Điều này cũng không lạ gì, vì cả hai đều là những người làm nghề dệt lều cũng như chính ngài, cho nên họ có thể cùng làm việc với nhau!

          Cặp đôi này không chỉ muốn có Chúa trong đời họ mà thôi, họ còn muốn Người ngự trị trong trung tâm cuộc đời họ.  Câu chuyện của họ là một khích lệ lớn lao cho chúng ta, nói với chúng ta rằng chúng ta cũng có thể gặp được những người bạn thân trong Giáo Hội.  Chúng ta có thể được nâng đỡ và củng cố rất nhiều do những tín hữu cũng đang tìm cách đặt Chúa Giê-su vào tâm điểm cuộc đời họ.  Bà Prisca và Aquila cũng cho chúng ta thấy không phải chỉ có những người hùng giống như thánh Phao-lô mới có thể xây dựng Giáo Hội.  Bạn hãy nhìn tất cả những tên tuổi được thánh Phao-lô nhắc đến trong bài đọc thứ nhất hôm nay, rồi bạn sẽ thấy là mỗi người đều có ảnh hưởng riêng đối với những người khác chung quanh họ.  Không có lý do gì tại sao tên chúng ta lại không được thêm vào danh sách ấy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dựng nên chúng con để làm bạn hữu.  Xin Chúa làm cho tình bạn của con với những tín hữu khác được sâu xa hơn, để con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa sâu đậm hơn và loan truyền Tin Mừng của Chúa hữu hiệu hơn”.