Thứ Hai tuần 31 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 11:29-36

 

Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục, để thương xót mọi người.  (Rô-ma 11:32)

 

          Nếu có bao giờ bạn hết lòng hy vọng một điều gì đó, thì bạn sẽ hiểu được thánh Phao-lô đã cảm thấy thế nào khi ngài viết bức thư này cho tín hữu Rô-ma.  Ngài thao thức mong đồng bào Do-thái của ngài đón nhận Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a của họ.  Ngài còn minh định về niềm vọng của ngài là lòng thương xót mà Chúa đã tỏ ra cho Dân ngoại, lòng thương xót muốn họ trở lại với Đức Ki-tô, sẽ hối thúc nhiều người Do thái đến với Chúa Giê-su hơn.  Hết thảy mọi người đã không vâng phục, thánh Phao-lô nói:  trước hết là Dân ngoại, vì họ đã không tin vào một Thiên Chúa thật;  rồi đến dân Do-thái, vì họ đã không tin vào Đức Giê-su là Con Thiên Chúa.  Như thế, mọi người giờ đây đều cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa.

          Những gì là chân thật trước kia thì cũng là chân thật hôm nay.  Bất kể chúng ta ở đâu trong cuộc sống, bất kể trong giai đoạn nào của đức tin, bất kể sống trong điều kiện thoải mái hay thiếu thốn, hết thảy chúng ta đều cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa.

          Hiểu biết chân lý này có thể sẽ đổi đời.  Bạn thử tưởng tượng thật thoải mái tự do biết bao khi biết rằng chúng ta không bắt buộc phải là hoàn hảo!  Mọi nỗ lực để khiến cho người khác chấp nhận con người của chúng ta, mọi cố gắng để thuyết phục người khác coi chúng ta là “tốt đủ”, những nỗ lực ấy không bao giờ có thể so sánh được với việc biết rằng Thiên Chúa Toàn năng đã chọn chúng ta, kêu gọi chúng ta, thanh tẩy chúng ta và ban sức mạnh cho chúng ta để chúng ta sống như một tạo vật mới.  Đúng, chúng ta là những kẻ tội lỗi.  Đúng, chúng ta là những kẻ bất tuân phục.  Nhưng chúng ta có một Cha trên trời, Đấng tiếp nhận chúng ta theo như con người của chúng ta và Đấng hằng tuôn đổ trên chúng ta ân sủng của Người, biến đổi tâm hồn chúng ta và tái tạo tâm trí chúng ta.  Đó chính là lòng thương xót của Thiên Chúa, một lòng thương xót không bao giờ chịu thua!

          Hôm nay khi cầu nguyện bạn hãy xin Cha trên trời mở mắt bạn để nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Người. Bạn hãy để cho mình ngỡ ngàng trước mọi hồng ân Chúa đã ban cho bạn.  Đích thực là bạn không bao giờ có thể đáp đền Thiên Chúa về tất cả những gì Người đã làm cho bạn.  Nhưng không sao, vì Người không đòi bạn phải trả nợ Người.  Người chỉ muốn bạn làm một điều, là hãy hướng về Người với lòng yêu mến và biết ơn, và biết cố gắng chia sẻ Tin Mừng về lòng thương xót Người dành cho mọi người.

 

          “Lạy Cha, con muốn hợp với thánh nữ Ca-ta-ri-na Sienna kêu lên rằng:  “Ôi, lòng thương xót của Thiên Chúa!... Tôi có suy nghĩ ở bất cứ phía nào, thì cũng chẳng tìm thấy điều gì khác ngoài lòng thương xót của Chúa!”