Thứ Năm tuần 31 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 15:1-10

 

Xin chung vui với tôi!  (Lu-ca 15:6)

 

          Có khi nào bạn phấn khích về một điều gì đó đến độ không thể chờ đợi được nhưng phải nói cho người nào đó biết được không?  Có thể đó là một bài hát mới bạn nghe trên radio hoặc một bài viết bạn đọc được trên mạng.  Cũng có thể là một người bạn mới quen.  Dù là gì đi nữa, bạn chỉ muốn chia sẻ điều ấy.  Đấy là cách Chúa Giê-su muốn chúng ta cảm nghiệm về Người.  Người muốn thấy chúng ta hăng hái nói cho người khác biết về Người và đường lối Người hoạt động trong đời sống chúng ta, để càng có thêm người quay về với Người và lãnh nhận ơn cứu độ của Người.

          Bài đọc Tin Mừng hôm nay bảo chúng ta Chúa Giê-su lo lắng tìm kiếm tất cả chúng ta.  Ngày đêm Người trên đường tìm những ai sẵn sàng để cho Người “tìm được” họ. Rồi Người xin chúng ta hãy tiếp tay với Người trong công việc tìm kiếm này.  Người muốn sai chúng ta đi ra các ngả đường, tìm gặp người ta để nói cho họ biết về tình yêu và lòng thương xót của Người.

          Nhưng làm sao bạn nói cho ai câu chuyện quan trọng và lớn lao nhất thế giới mà không được phóng đại hoặc làm như mình biết hết mọi sự?  Rất thường là khi nghĩ đến việc rao giảng Tin Mừng, chúng ta cứ nghĩ đó là việc thông đạt một giáo thuyết hoặc kể lại toàn bộ cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su.  Chúng ta cũng thường đặt ra những cao vọng không thực tế về chính mình và cuối cùng cảm thấy thất bại ngay cả trước khi chúng ta khởi sự.  Nhưng đâu có phải như vậy.

          Phương thức tuyệt hảo có thể gồm tóm lại trong câu nói đơn giản này:  Hãy là chính bạn.  Bạn hãy nói những cảm nghiệm của chính bạn về Thiên Chúa.  Bạn hãy nói bạn ngạc nhiên như thế nào do vẻ đơn sơ và sức mạnh của sứ điệp.  Bạn hãy chia sẻ ý nghĩ bạn nhận được khi cầu nguyện hoặc trong một Thánh lễ mới đây.  Bạn hãy nói về một lời cầu nguyện đã được Chúa nhậm lời hoặc một phép lạ nhỏ bất ngờ.  Kinh Thánh khi “giải thích” về đức tin và niềm hy vọng của chúng ta (1 Phê-rô 3:15) đã khích lệ chúng ta hãy “luôn sẵn sàng”.  Điều này cũng dễ làm nếu chúng ta chỉ cần nhớ là Chúa đã đối xử nhân lành với chúng ta như thế nào.  Rồi khi cơ hội đến, chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của chúng ta.

          Thật thoải mái biết bao khi được vui mừng với Chúa vì những kẻ đã mất nay đã tìm lại được!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn nói cho mọi người biết về tình yêu vững bền của Chúa!  Xin Chúa sai con đến với những người đang cần biết Chúa, và xin giúp con sẵn sàng để thi hành công việc này”.