Thứ Tư tuần 31 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 23:1-6

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

 

Và tôi được ở đền Người,

Những ngày tháng, những năm dài triền miên.  (Thánh Vịnh 23:6)

 

          Bạn coi cái chết như thế nào?  Bạn có nhìn nó với sự sợ hãi hay như cuộc vượt qua từ  một cuộc sống tươi đẹp để đến một cuộc sống tươi đẹp hơn?  Khi chúng ta nhớ lại những người đã ra đi trước chúng ta, hôm nay là thời gian tốt để nghĩ tới “những sự sau hết” này.

          Thật may mắn, những bài đọc Kinh Thánh hôm nay đem lại niềm an ủi lớn lao.  Rõ ràng chúng hứa hẹn đời sống vĩnh cửu đối với những ai tin tưởng nơi Chúa và tin vào Chúa Giê-su (Khôn Ngoan 3:9; Gio-an 6:40).  Ngay cả khi chúng ta không trọn lành vào lúc qua đời, Chúa vẫn ban cho chúng ta ân huệ Luyện tội, ở đó mọi tội lỗi còn vương vấn của chúng ta sẽ được thiêu hủy nhờ lửa thanh tẩy của tình yêu Thiên Chúa.  Rồi chúng ta sẽ được thấy Chúa mặt đối mặt!

          Sợ chết, đó là lẽ đương nhiên, nhưng đối với một số người sự sợ hãi này còn lớn lao tới độ ảnh hưởng đến cả cuộc đời họ.  Tuy nhiên đối với những ai cố gắng hết sức để “ở trong đền Thiên Chúa” suốt cuộc sống trần gian của họ, cuộc sống mai sau chỉ là tiếp nối cuộc sống bây giờ, tức là cuộc sống kết hiệp với Cha chúng ta.

          Vậy chúng ta ở trong đền Chúa như thế nào?  Dĩ nhiên chúng ta cần phải đi nhà thờ, nhưng đó chỉ là một phần của lời Chúa kêu gọi.  Chúng ta không thể ở với Chúa trong mọi lúc!  Nhờ bí tích Rửa tội, Thánh Thần của Người ngự trong chúng ta.  Chúng ta không thể trông thấy Chúa, nhưng có thể cảm nghiệm Thánh Thần của Người hoạt động trong chúng ta, dẫn dắt chúng ta, củng cố chúng ta và đổ đầy trên chúng ta tình yêu của Người (Rô-ma 5:5).

          Vậy bạn hãy xua đi nỗi sợ hãi cái chết!  Trong đức tin, bạn hãy bắt đầu sống cuộc sống đời đời ngay bây giờ:  nhờ cầu nguyện, Kinh Thánh và Thánh Thể;  nhờ phục vụ Chúa và xây dựng vương quốc Người trên trần gian;  và nhờ hết lòng vâng nghe lời Người.  Hôm nay nhân ngày cầu cho các linh hồn, bạn hãy vui mừng với các thiên thần, vui mừng vì bạn có một Đấng cứu độ đã mở cửa trời cho bạn!

 

          “Lạy Cha, con nao nức chờ ngày được thấy Chúa mặt đối mặt.  Đang khi chờ đến lúc đó, con muốn ngay bây giờ được ở với Chúa sâu xa hơn.  Xin Chúa cất đi nỗi sợ chết của con và cho con được đầy tràn hy vọng sống đời đời”.