Chúa Nhật tuần 32 Thường niên

Suy niệm 1 Thê-xa-lô-ni-ca 4:13-18

 

Rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây.  (1 Thê-xa-lô-ni-ca 4:17)

 

          Rõ ràng một số Ki-tô hữu thế kỷ thứ nhất tại Thê-xa-lô-ni-ca sợ rằng những người thân yêu của họ đã qua đời sẽ không được chia sẻ vào việc Chúa đến trong vinh hiển.  Cho nên thánh Phao-lô đã dùng hình ảnh sống động nhắc nhở họ rằng như Chúa Giê-su đã chết và đã sống lại từ kẻ chết, thì những ai đã chết trong Người cũng sẽ được sống lại muôn đời, “để nghênh đón Chúa trên không trung” (1 Thê-xa-lô-ni-ca 4:17).  Ngài bảo đảm với họ dù đã chết hay đang sống vào thời điểm Chúa trở lại, mọi tín hữu đều chung số phận được kết hiệp đời đời với Chúa Ki-tô.

          Ngôn ngữ gợi hình của thánh Phao-lô nhắc lại hình ảnh khải huyền mà các ngôn sứ I-sai-a (27:13) và Da-ca-ri-a (9:14) đã sử dụng khi các ngài mô tả niềm hy vọng đã có từ lâu về “ngày của Đức Chúa”.  Những lời của chính Chúa Giê-su cũng vẽ lên một khung cảnh tương tự:  “Người sẽ sai các thiên sứ của Người thổi loa vang dậy, tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương, từ chân trời này đến chân trời kia” (Mát-thêu 24:31).

          Anh chị em, thiên đàng đang chờ đợi chúng ta!  Nghĩ về ngày Chúa Giê-su sẽ đến lần thứ hai phải là niềm hy vọng và khích lệ chúng ta đang khi trông đợi những gì ở trước mặt.  Như thánh Josemaría Escriva đã viết:  “Sẽ như thế nào khi mọi vẻ đẹp và vĩ đại vô biên cũng như Tình yêu của Thiên Chúa được tuôn đổ tràn đầy vào chiếc bình sành là con người, để làm cho nó được thỏa mãn đời đời nhờ niềm vui tươi mát luôn luôn được đổi mới?”

          Chúng ta không biết Chúa Giê-su sẽ trở lại khi nào hoặc biến cố tuyệt diệu này sẽ xảy ra như thế nào.  Hình ảnh khải huyền chỉ có tính cách biểu tượng, chứ không hiểu theo nghĩa chữ.  Nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng biến cố ấy đem lại thật nhiều hứng khởi và vui mừng.  Quả thực là một ngày vinh hiển khi mọi tội lỗi, mọi vết thương và mọi ưu phiền đều được xóa bỏ, và mọi người sống cũng như đã chết được bước vào trong sự hiện diện của Thiên Chúa và Vua vĩnh cửu của chúng ta!

 

          “Thật vĩ đại biết bao vinh quang và hạnh phúc của Chúa.  Thật vĩ đại biết bao khi được xem thấy Chúa, được vinh dự chia sẻ niềm vui cứu độ và ánh sáng muôn đời với Chúa Ki-tô là Chúa và Thiên Chúa chúng con” (Thánh Cyprianô).