Thứ Bảy tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 18:1-8

 

Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?  (Lu-ca 18:7)

 

          Chúng ta hết thảy đều nhớ câu chuyện bà góa nghèo đã kiên trì khi gặp phải ông quan tòa bất chính.  Nhưng còn một khía cạnh khác của dụ ngôn chúng ta cần lưu ý.

          Để nhìn theo khía cạnh này, trước hết chúng ta phải xem những gì Chúa Giê-su đã nói ngay trước khi Người kể dụ ngôn này.  Trong Lu-ca 17:20-37, Người bảo các môn đệ ba điều:  Người tiên báo cái chết và sự phục sinh của Người;  Người bảo họ Người sẽ trở lại vào ngày tận thế;  và Người cảnh giác rằng một số người sẽ không sẵn sàng trước sự kiện Người trở lại trong vinh quang.  Chỉ lúc ấy, theo mạch văn nói về sự kiện Tái lâm, Người mới kể dụ ngôn này.

          Việc nhấn mạnh đến cuộc Người lại đến giúp chúng ta hiểu ý nghĩa dòng cuối cùng của dụ ngôn:  “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lu-ca 18:8).  Nhấn mạnh ấy cũng giúp chúng ta có cái nhìn mới mẻ về “lẽ công chính” mà bà góa này đang mong đợi từ ông quan tòa.  Nó cho thấy lẽ công chính đích thực không đến từ lòng kiên trì của bà góa, nhưng từ cái chết của Chúa Giê-su trên thập giá.  Vì Chúa Giê-su đã chịu đau khổ “nhiều” (17:25), nên Người đã bảo đảm cho ơn cứu độ của chúng ta.  Giờ đây chúng ta được nên công chính nhờ ân sủng của Người, chứ không phải nhờ nỗ lực của riêng chúng ta.

          Vậy tại sao chúng ta lại phải kiên trì khi cầu nguyện?  Nếu Chúa Giê-su đã hoàn tất mọi chuyện, thì tại sao lại phải phiền hà Người?  Là vì chung cuộc thực sự chưa đến.  Chúng ta vẫn đang sống trong một thế giới bất công, cám dỗ và tội lỗi.  Sự kiên trì của chúng ta khi cầu nguyện là một phương thức anh dũng chiến đấu của đức tin.  Đó là cách chúng ta đặt mình sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa mọi ngày, sẵn sàng đón nhận mọi ân sủng Chúa muốn ban cho chúng ta.

          Anh chị em, con đường kiên trì là con đường của đức tin!  Con đường kiên trì là con đường của công chính.  Khi chúng ta kiên trì cầu nguyện, chúng ta sẽ trở nên tin tưởng hơn vào lòng nhân hậu của Thiên Chúa và ơn cứu độ của Người.  Chúng ta sẽ thấy đức công chính mỗi ngày một rõ ràng hơn trong đời sống chúng ta cũng như trong đời sống của anh chị em thân thương.  Rồi chúng ta sẽ sẵn sàng đón Chúa Giê-su lúc Người lại đến trong vinh quang.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con sức mạnh để con cầu nguyện cả những lúc mệt mỏi, yếu đuối hoặc chia trí.  Lạy Chúa, xin đừng để bất cứ điều gì ngăn cách chúng ta!”