Chúa Nhật tuần 33 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 25:14-30

 

Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.  (Mát-thêu 25:21)

          Mau lên!  Bạn hãy tự hỏi mình:  “Khi đọc dụ ngôn này, có phải tôi đã coi mình là người đầy tớ thứ ba hơn là với hai người đầu tiên không?”  Nếu bạn coi mình như vậy, thì bạn không phải là người duy nhất đâu.  Chúng ta thật mau chóng sợ mình sẽ mất đi một chút những gì mình đang có!  Thậm chí chúng ta còn có thể nghĩ rằng kết cục của dụ ngôn này không công bằng.  Tại sao những người đã có lại được cho thêm?

          Tuy nhiên chủ đích của dụ ngôn không nói về sự công bằng.  Dụ ngôn nói về khả năng Chúa Giê-su làm cho chúng ta được mạnh mẽ để chúng ta mang lại hoa trái cho Tin Mừng, hoa trái vượt trên những gì chúng ta mong đợi theo lẽ tự nhiên.

          Bạn thử nghĩ đến những tổn hại chỉ một người cũng có thể gây ra cho những kế hoạch của ma quỷ.  Thí dụ một bà mẹ dạy dỗ con cái bà về những đường lối của Chúa.  Bạn cứ nghĩ xem bà đã làm gương như thế nào về lòng kiên nhẫn, công chính và dễ thương đối với chúng.  Bạn hãy nghĩ đến những cách bà giúp chúng cầu nguyện và dạy chúng đối xử với nhau chỉ một lòng yêu thương và biết suy nghĩ phải trái.  Ngày này qua ngày nọ, tuần này sang tuần kia, bà đã đem Nước Thiên Chúa vào trong đời sống của những đứa con này.  Rồi không những chỉ cuộc sống của chúng mà cả đến đời sống của những đứa con của chúng trong tương lai nữa.  Thực vậy, ảnh hưởng của bà có tiềm năng trải dài tới nhiều thế hệ!

          Hoặc bạn thử nghĩ về một thiếu niên làm chứng cho đức tin vào Chúa Giê-su của em tại trường học.  Bạn hãy nghĩ đến nhiều học sinh khác nhờ em mà chúng có thể tin rằng Thiên Chúa sẽ hoạt động trong cuộc đời chúng.  Bạn thử nghĩ tới những đường lối các học sinh này giờ đây với ngọn lửa yêu mến Chúa sẽ có thể ảnh hưởng đến những người khác.  Rồi cứ thế, cứ thế, cứ tiếp tục như thế.

          Điều đó là thật.  Thiên Chúa thực sự có thể sử dụng bạn để mở rộng Vương quốc Người!  Trong tuần này, bạn hãy chọn một hoàn cảnh để có thể thực hiện một sự thay đổi, một người bạn hoặc một người quen biết để bạn đưa họ đến gần Chúa hơn.  Bạn hãy bước ra trong đức tin và hãy coi hiệu quả bạn có thể tạo nên.  Bạn chỉ cần dành cho Chúa một thước thôi, Người sẽ đưa bạn đi xa cả cây số!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con muốn để cho Chúa hoàn toàn hành động trong cuộc đời con.  Xin Chúa ngự đến và làm cho con được đầy tràn sức mạnh và ân huệ của Chúa, để con đem lại hoa trái cho Vương quốc Chúa”.