Thứ Hai tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 18:35-43

 

Đức Giê-su Na-da-rét đang đi ngang qua đó!  (Lu-ca 18:37)

 

          Thật là đức tin tuyệt vời!  Vừa khi người mù nghe biết Chúa Giê-su đi ngang qua, anh đã hết sức lớn tiếng kêu lên:  “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” (Lu-ca 18:38).  Anh ta không muốn để cho sự sợ hãi hoặc xấu hổ khiến anh mất đi cơ may lớn lao nhất trong đời.  Thực vậy, khi dân chúng bảo anh hãy yên đi, anh lại càng la lớn hơn:  “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ òng thương tôi!” (18:39).  Chúa Giê-su rất ngạc nhiên về lòng tin và kiên trì của người này nên Người trả lời:  “Anh nhìn thấy đi!  Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (18:42).

          Nếu có dịp được gần Chúa Giê-su khi Người đi ngang qua như thế, liệu bạn chẳng lớn tiếng kêu xin Người hay sao?  Nhưng thật ra điều này vẫn xảy ra mỗi khi bạn tham dự Thánh lễ đấy!  Từ sau lúc Truyền phép, Chúa Giê-su đã thực sự hiện diện trên bàn thờ dưới hình bánh và rượu.  Người ở đó, đi ngang qua ngay trước mắt bạn!  Vậy bạn hãy bước ra và tự đáy lòng bạn hãy kêu xin Người chữa lành bạn và những người thân của bạn.  Đừng để cho sợ hãi và xấu hổ giữ bạn lại.  Cứ lập lại lời van xin của anh mù và tin rằng Người sẽ nhận lời bạn.

          Vậy Chúa Giê-su sẽ trả lời bạn như thế nào?  Người sẽ nói lên cùng một điều Người đã nói với anh mù:  “Lòng tin của con đã cứu chữa con”.

          Bạn có biết là từ Hy-lạp “cứu chữa” ở đây cùng có nghĩa là “chữa lành” không?  Đúng thế.  Chúa Giê-su có thể đem lại sự chữa lành cho đời bạn.  Khi bạn kiên trì kêu xin Người trong Thánh lễ, không những lòng tin của bạn được củng cố, mà linh hồn bạn còn được cứu độ nữa.  Đau đớn do những vết thương dĩ vãng có thể được xoa dịu.  Lo âu, cay đắng và bất cần đời sẽ phai mờ đi.  Thậm chí cả những yếu đau thân xác cũng có thể được giải quyết.  Cho nên bạn hãy dán con mắt thiêng liêng vào Chúa Giê-su ở trên bàn thờ.  Hãy chăm chú nhìn Người khi Người đi ngang qua và hãy kêu xin Người.  Liên lỉ chú ý vào Chúa Giê-su như vậy sẽ đưa bạn đến gần Chúa hơn trong cuộc sống này, và còn mở luôn cả cánh cửa thiên đàng cho bạn nữa!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương xót con!  Khi con chăm chú ngắm nhìn Chúa hôm nay, xin Chúa hãy đi ngang qua con, đem theo sự chữa lành và cứu độ cho con.  Lạy Chúa, con yêu mến Chúa”.